Christer Hammar får fortsatt förtroende som ordförande

På Almega Utbildningsföretagens årsmöte omvaldes Christer Hammar till styrelsens ordförande.

– Utbildning är svaret på många av de samhällsutmaningar vi står inför, som kompetensbrist, integration och ökande samhällsklyftor. Samtidigt går utvecklingen snabbt och kraven på kunskap ökar. Kompetensbrist är en av svenska företags största utmaningar och där har vuxenutbildningen en viktig roll att fylla, säger Christer Hammar.

Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Organisationen driver bland annat frågan om att införa ett skatteavdrag för köp av utbildning, så kallat kompetensavdrag.

– Vi behöver hitta innovativa lösningar för att det ska vara enkelt att välja studier. Det kan till exempel handla om skatteavdrag för privatpersoner som vill karriärväxla eller kompetensavdrag för företag som vill investera i utbildning för sina medarbetare. Det skulle gynna både företaget och individ, men även samhället i stort, säger han.

Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. Utöver det arbetar Utbildningsföretagen bland annat också för att förbättra branschens förutsättningar.

– Det finns många områden som behöver utvecklas och det tror jag vi gör bäst i dialog och samarbete mellan parterna. Vår uppgift är att företräda alla våra medlemmar och vi ska tillsammans göra vårt bästa att utveckla branschen i rätt riktning, säger Christer Hammar.

Christer Hammar är sedan 2015 chef för AcadeMedia Vuxenutbildning. Han har dessförinnan lång erfarenhet av ledarskap inom omsorg och bemanning.

#almega utbildningsföretagen #Christer Hammar

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler