Offentlighetsprincipen olämplig för privata skolaktörer anser AcadeMedia

Redan idag finns ett tydligt regelverk som bidrar till öppenhet och transparens men offentlighetsprincipen i sin helhet är inte anpassad för, eller ens lämplig att tillämpa på privata företag anser AcadeMedia. 

Detta är en återpublicering från den 6 maj 2019.

I ett yttrande till promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag ifrågasätter AcadeMedia vilken nytta införandet av offentlighetsprincipen i fristående skolor kommer att medföra och pekar på att regeringen inte har lyckats definiera vilka problem som den vill lösa genom en sådan radikal lagändring.

Här kommenterar Marcus Strömberg vd och koncernchef på AcadeMedia yttrandet.

Här kan du läsa AcadeMedias remissvar om offentlighetsprincipen rörande börsnoterade bolag.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler