Praktiska i Växjö vinner kommunens mångfaldspris

Hallå där Marie-Charlotte Bäckström, rektor på Praktiska Gymnasiet i Växjö, som har fått kommunens mångfaldspris. Skolan får priset för sitt arbete med att föra samman elever och lokala företag.

Grattis!

– Tack! Det känns väldigt stort att ha vunnit, och det är roligt att vi syns i kommunen.

Varför fick ni utmärkelsen?

– Vi för samman lärlingar och företag som annars inte hade fått kontakt med varandra, och det leder också till att eleverna får jobberbjudanden efter studenten.

– De flesta av våra program är lärlingsutbildningar, och handel- och administrationsprogrammet är det största. Många av våra 170 elever tillbringar mycket av sin studietid ute på företag i närheten av skolan.

– För att lyckas med detta krävs mycket samverkan mellan skolan och företagen. Våra lärare besöker respektive elev ungefär var tionde praktikdag för att planera och utvärdera utbildningen, utöver den undervisning som sker på skolan.

Vad innebär priset?

– Vi har fått en liten prissumma som ska användas till fortsatt mångfaldsarbete. Nu ska vi tillsammans besluta om vad pengarna ska gå till.

 

Här kan du läsa mer om utmärkelsen.

#Marie-Charlotte Bäckström #Mångfald #Praktiska Gymnasiet #Växjö kommun