Didaktus i internationellt kunskapsutbyte

Varför sjönk egentligen Vasaskeppet? Fanns det kvinnor på skeppet? På Vasamuseet och andra svenska museer arbetar pedagoger som gärna hjälper elever att tänka källkritiskt. Med Didaktus hjälp har arbetssättet nu nått flera EU-länder.

Lärare och elever från Didaktus i Liljeholmen i Stockholm har under drygt ett år deltagit i ett Erasmusprogram med syfte att undersöka hur museer kan användas i undervisningen. I programmet deltog flera europeiska länder, bland annat Frankrike som också organiserade det hela.

– Det var flera intressanta dragningar, men vi tyckte kanske generellt att mer fokus kunde ha legat på det pedagogiska, säger Peter Milton, ämneslärare på Didaktus som var en av dem som organiserade den svenska delen av utbytet.

I Sverige arbetar många pedagoger på museer som också arbetat som lärare i skolan. Möjligheten att koppla studiebesöket till olika kursplaner är därför stora.

– Vi tog våra internationella gäster till Skansen och Vasamuseet i Stockholm. Där berättade pedagogerna hur de förbereder rundturer för elever i samarbete med lärare och skola.

Ett tema kan till exempel vara källkritik, ett annat vilken roll kvinnor spelat i olika delar av historien.

– Våra gäster blev mycket inspirerade av det här sättet att arbeta med museerna, säger Peter Milton.

Vad tyckte ni var mest intressant på era besök i de andra deltagarländerna?

– I Frankrike besökte vi ett museum som arbetade med våra olika sinnen. Vi fick bland annat stå med ögonbindel framför en tavla och samtidigt lyssna på musik. Tanken var att vi skulle visualisera tavlan inspirerade av musiken. Det lärde oss en del om hur man kan koppla in alla våra sinnen för att få en presentation mer spännande.

FAKTA: Erasmus – MUSEums inspirational learning

Programmet har pågått under ett och halvt år och syftar till att undersöka hur museer kan användas i undervisningen. Lärare och elever från sju länder – Sverige, Nederländerna, Frankrike, Turkiet. Nordirland, Spanien och Tyskland, deltar i projektet. Erfarenheterna som deltagarna gör kommer att presenteras i ett e-magasin och en e-bok.

Den första delen av projektet finns samlat här.

Källa: Peter Milton, ämneslärare Didaktus Liljeholmen.

Fakta: Erasmus+

Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg för att stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social rättvisa och inkludering och på så vis bidra till EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020. Det finns många möjligheter för svenska skolor att delta i Erasmusprojekt.

Källa: Wikipedia.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler