Pedagogisk stjärna drog storpublik på ProCivitas Gymnasium

Professionsutveckling måste syfta till att förbättra elevers resultat och välbefinnande. Det anser Helen Timperleys, professor vid Auckland University, Nya Zeeland som deltog i en heldagskonferens på ProCivitas Gymnasium i Helsingborg.

Helen Timperley är ett välkänt namn för de flesta som arbetar inom skolan. Mest känd är hon kanske för boken – ”Det professionella lärandets inneboende kraft” som av många ses som en av årets viktigaste böcker inom utbildning.

Det var därför inte så förvånande att över 200 lärare, skolledare och verksamhetschefer från 26 olika kommuner, både friskolor och kommunala skolor och verksamheter, tog chansen att lyssna på professorn från Auckland University Nya Zeeland.

Mål som motiverar och som går att mäta

Helen Timperleys föreläsning handlade om vilka förutsättningar som krävs för att lärarnas samarbete ska bli en verklig lärandegemenskap, vilket innebär så mycket mer än att lärarna pratar med varandra. Hon underströk vikten av att sätt mål som går att motivera, prioritera och mäta. Hur vet vi att det vi gör faktiskt får genomslag? Hur lång tid tar det innan vårt förnyade arbetssätt börjar få effekt?

Under konferensen mötte deltagarna även Ulf Blossing, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet samt Ann-Christine Wennergren, docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad, som lyfte diskuterade kollegiala lärandet i den svenska skolan.

Kollegialt lärande i svensk skola – vad hände egentligen?

De senaste åren har begreppet kollegialt lärande fått en bred spridning i den svenska skolvärlden, men betyder det att det kollegiala lärandet har fått genomslag ute på svenska skolor? Inte alls hävdar Ulf Blossing och Ann-Christine Wennergren, som tillsammans har skrivit boken Kollegialt lärande – resan mot framtidens skola.

Enligt Ulf Blossing och Ann-Christine Wennergren går förändringen långsamt och det kollegiala lärandet riskerar att mest ”läggas i skyltfönstret” för att visa upp en påstådd utveckling. Genom föreläsningen guidade de deltagarna i hur kraftfullt verktyg det kollegiala lärandet kan vara.

FAKTA: Helen Timperleys och det kollegiala lärandet

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. Helen Timperley har tagit fram en modell för det kollegiala lärandet. I den startar processen med att lärarna identifierar vilka kunskaper och förmågor eleverna behöver för att nå målen.

Källa: Wikipedia.

FAKTA: Professionellt lärande för elevers lärande och välbefinnande

Konferensen samarrangerades av AcadeMedia, Studentlitteratur och Kommunförbundet Skåne med syftet att inspirera fler till att arbeta med professionella lärandegemenskaper (PLC).

Källa: AcadeMedia.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler