Korridorcoacher minskar frånvaro på Praktiska Växjö

Hallå där Marie-Charlotte Bäckström, rektor på Praktiska Gymnasiet i Växjö. Du ska medverka på AcadeMedias seminarium under Almedalsveckan som ska handla om närvaroarbete i skolan.

Varje år börjar cirka 100 000 elever gymnasiet. Ungefär 25 procent av dem går ut med ofullständiga betyg eller hoppar av skolan, oftast som en följd av hög frånvaro. Frånvaro i skolan kan leda till arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och andra riskbeteenden senare i livet. Det är bekymmersamt både på individnivå och för hela samhället. Därför är det väldigt viktigt att Sveriges skolor kan hitta sätt att vända frånvaro till närvaro för eleverna.

På Praktiska Gymnasiet i Växjö har ni arbetat målmedvetet för att minska elevernas frånvaro, med stor framgång. Kan du ge ett exempel på detta?

– Dels införde vi en ”korridorscoach” som tog hand om de elever som kom för sent. Det blev ett synliggörande för eleverna och gav effekt  snabbt. Vi har också haft ett stort fokus på att bygga goda relationer med eleverna. Det är en grundförutsättning för att de ska känna sig trygga och vara en del av ett större sammanhang.

Vad betyder ert arbete med ökad närvaro för eleverna? Märker du någon skillnad på deras intresse för skolan?

– Närvaro och resultat har en stark koppling till varandra. Förutsättningarna att lyckas ökar självklart när man är i skolan och i takt med det blir intresset för skolan större. Det finns några riktigt fina exempel på hur intresset har ökat för vissa elever, men jag vågar inte uttala mig rent generellt.

Till sist, vad hoppas du att publiken som lyssnar på plats i Visby eller via webben ska få med sig från det här seminariet?

– Jag vill upplysa dem om att varje skola är unik och behöver kartlägga vilken problematik som ligger bakom just deras elevers frånvaro. Alla verksamheter har olika förutsättningar och behöver sätt in specifika åtgärder då det inte finns en generell mall som alla kan följa.

På vår webbplats kan ni läsa mera om AcadeMedias närvaro och aktiviteter i Almedalen.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler