”Eleven ska känna sig saknad”

Nästan 25 procent av eleverna på gymnasiet går ut med ofullständiga betyg eller hoppar av skolan. Ofta beror det på hög frånvaro. Hur kan vi främja närvaro i skolan? Det diskuterade medarbetare från AcadeMedias skolor idag.

— Det finns inga enkla lösningar eller någon generell mall som passar alla skolor, säger Kristin Donsante, förstelärare på Klara Teoretiska Gymnasium.

Marie-Charlotte Bäckström, rektor på Praktiska i Växjö, instämmer.

— Varje verksamhet måste kartlägga sin egen problematik och jobba efter det. Vi har jobbat mycket med att bygga goda relationer med eleverna. Det är viktigt att varje elev känner sig betydelsefull och att man känner att man får möjligheter att lyckas.

— Vi har också utbildat all vår personal i traumamedveten omsorg. Alla våra medarbetare, oavsett om du är lärare, städare och personal i caféet, behöver ha kunskaper för att kunna möta våra elever på rätt sätt.

Kristina Bähr är skolöverläkare på AcadeMedia.

— Vi behöver reagera redan vid det första tillfället som de är frånvarande, och det andra och tredje.

Deltagarna delade med sig av vad som varit framgångsfaktorer på sina egna skolor.

— Vi har infört en ”korridorscoach” som tar hand om de elever som kom för sent. Det blev ett synliggörande för eleverna och gav effekt snabbt för oss, säger Marie-Charlotte Bäckström.

— För oss har fasta platser i klassrummet, även på gymnasiet, skapat stor trygghet för eleverna, säger Kristin Donsante

— Det viktigaste för oss är att arbeta aktivt med en kultur där eleven står i centrum. Eleven ska känna att hen är saknad om hen inte kommer till skolan, säger Kristin Nilsson, rektor på Atheneskolan.

#Almedalen 2019 #Atheneskolan #kristin donsante #Kristina Bähr #Marie-Charlotte Bäckström