SVEA: ”Lärlingsutbildning otroligt viktig”

Kompetensbristen är näringslivets största hot och riskerar både produktionsbortfall och att företag flyttar utomlands. Hur ska skolan utbilda utifrån arbetsmarknadens behov? Det diskuterade forskare, elevrepresentanter, politiker, företagare och företrädare från AcadeMedia på dagens seminarium om skola och näringsliv.

— Näringslivet behöver hålla jämna steg med våra ungdomar, som ställer högre krav på hållbarhet än tidigare generationer, säger Marcus Strömberg, vd AcadeMedia.

Fredrik Torberger, framtidsforskare vid Kairos Future, framhöll att dagens unga även tycker att företagens värderingar är extra viktiga för morgondagens medarbetare.

Johan Andersson, VD för Mellby Gård, fick frågan om skolan levererar det näringslivet behöver.

– Både ja och nej. Vi behöver verkligen satsa på lärlingsutbildningen för att utbilda för de bristyrken som finns. Vi måste möta de värderingar som våra ungdomar har och vara mer lyhörda.

AcadeMedia har också identifierat lärlingsutbildningarna som en viktig pusselbit för att säkra kompetens i näringslivet i framtiden.

— Med den här utbildningsformen kommer vi närmare småföretagen, men vi ser att företagen behöver engagera sig på ett helt annat sätt än tidigare. Det är extra viktigt att arbetet görs på lokal nivå, säger Marcus Strömberg.

Även Jennie Gustafsson från Sveriges elevråd lyfte vikten av att satsa på lärlingsutbildningen.

— Lärlingsutbildningen är otroligt viktig, men vi behöver också stärka samarbetet mellan skola, lokala företag och fokusera på att studie- och yrkesvägledningen för bra förutsättningar.

På plats var också Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande regeringens näringsutskott. Hon berättade att utskottet arbetar intensivt med att förbättra samverkan mellan näringsliv och utbildning.

— Människor har för dålig insikt kring vikten av en kompetensmix – alla måste inte vara högutbildade, utan framtida arbetsplatser behöver en bra mix av kompetenser. Jag tror att yrkesutbildning är svaret.