”Vi måste ta ett större grepp om lärarutbildningen”

Hur kan vi vara innovativa för att lösa lärarbristen? Det diskuterade bland annat utbildningsminister Anna Ekström, AcadeMedias hr-direktör Lisa Oldmark och Sveriges Elevkårers ordförande Ebba Kock på AcadeMedias seminarium om lärarbrist i Almedalen.

Samtliga deltagare var stressade och oroliga för lärarbristens långvariga och kortsiktiga konsekvenser, men valde att fokusera samtalet på vilka möjligheter som finns.

— Vi har inte uttömt alla lösningar ännu. Vi har exempelvis 40.000 utbildade lärare som inte arbetar som lärare. Det är så dumt säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Lisa Oldmark, AcadeMedias HR-direktör, menade att skolans aktörer måste göra det lättare för lärare som har lämnat yrket att komma tillbaka.

— De ska inte jobba på tillfälliga vikariat på utmanande skolor till en början. Trygga anställningar i stabila verksamheter med mentorer är en väg framåt för att underlätta för de som vill komma tillbaka,

— Vi tror också på att hjälpa lärarstudenter in i läraryrket på ett smidigare sätt. För några månader sedan startade vi ett Lärartraineeprogram. Genom programmet blir övergången från skola till arbetsliv smidigare och blivande lärare får en naturlig kontakt med verksamma lärare innan de är färdiga med lärarutbildningen.

Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer, berättade att hon redan ser konsekvenser av lärarbristen.

— Lärarbristen oroar mig. Vi måste ta ett större grepp om lärarutbildningen och förbättra arbetsmiljön i skolan. En dålig arbetsmiljö för lärare får direkta konsekvenser på elevernas resultat.

I panelen satt också Peter Haglund, Linguista och Peter Wilcke, NTI-skolan. Linguista bedriver distansundervisning i modersmål, studiehandledning och moderna språk. NTI-skolan är vuxenutbildning på distans.

Båda var överens om att distansundervisningen är här för att stanna och en att den kan vara en del av lösningen på lärarbristen.

— Vi är en stor del av lösningen på lärarbristen. Man tappar såklart fördelarna med det fysiska mötet, men undervisningen är lärarledd och eleverna tilldelas en lärare. För många passar distansundervisningen bättre än undervisning i klassrum, säger Peter Haglund.