Elever med lägst betyg löper stor risk för psykisk ohälsa

Elevers psykiska hälsa är förknippat med hur det går i skolan. Dåliga betyg ökar risken för destruktiva beteenden, visar forskning. Den här frågan diskuterades på ett Almedalsseminarium där bland annat Kristina Bähr skolöverläkare från AcadeMedia deltog.

— Vi har verktygen för att möta våra elever, men vi behöver fokusera mer på det främjande arbetet på grupp- och skolnivå så att arbetet för psykisk hälsa når alla elever, sa skolöverläkare Kristina Bähr.

Enligt henne sker arbetet med att modernisera elevhälsoarbete i flera delar.

Med förebyggande arbete i bland annat självledarskap, respekt och tolerans kan elever som är i riskzonen för att drabbas av psykisk ohälsa fångas upp, enligt Magnus Jägerskog, generaldirektör på Barnens rätt i samhället (BRIS) som också deltog på seminariet.

I arbetet är det viktigt att ge rektorer och skolchefer förutsättningar att systematiskt arbeta med värdegrundsarbetet i alla delar av verksamheten. Det sker till exempel genom att med övergripande mål hjälpa enheterna att definiera hur värdegrundsarbetet ter sig i vardagen.

— De olika funktionerna som arbetar i elevhälsoteamet ska vara stöttande mot varandra och arbeta mer samskapande än konkurrerande. Gör de det ökar också stödet till eleverna, sa Kristina Bähr.

Ett annat sätt att modernisera elevhälsoarbete är resiliens-projektet som Kristina Bähr genomfört på Drottning Blankas gymnasium, tillsammans med skolornas instruktörer.

Det är ett program utvecklat för att ge elever verktyg för välmående. I arbetet har 2500 elever deltagit och fått tio timmars utbildning.

— Sammantaget är de flesta elever nöjda och många instruktörer har berättat att de byggt starka relationer med elever och har nu ett gemensamt språk kring beteenden och hälsa, som gagnar övrig undervisning.

Fakta: Resiliensprogrammet

Resiliensprojektet kommer initialt att löpa under en treårsperiod med möjlighet till förlängning. På sikt hoppas skolledningen för de drygt 20 gymnasieskolorna inom Drottning Blanka att projektet ska leda till ökad välmående och förbättrade studieresultat med ökad andel elever som tar examen. Skolåret 2018/19 har cirka 2000 elever deltagit från årskurs 1.

 

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler