”Vi måste samarbeta mot barnfattigdomen”

Hallå där Lisa Oldmark HR-direktör på AcadeMedia som idag medverkade på Majblommans runda bordssamtal i Almedalen om ekonomiskt utsatta barn.

Enligt Majblommas siffror lever 180 000 barn i Sverige idag i barnfattigdom.

Hur kan skolan motarbeta barnfattigdom?

— Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska se till att alla elever, oavsett social bakgrund, får samma möjlighet. Skolan är avgörande för att barnen som drabbas ska få samma chans i livet som andra. Det är dock inte enbart skolan som ska bära  ansvaret, utan det behövs ett brett samarbete mellan alla samhällsinstitutioner.

Hur kan AcadeMedia bidra till att minska barnfattigdomen?

— Vi finns i hela utbildningskedjan i hela landet, vilket innebär att det finns barn och elever i våra skolor som kan ha helt olika förutsättningar i livet. Vår storlek är en styrka och framåt planerar vi att arbeta systematiskt med frågan.

— Ytterst är det våra medarbetare som gör det stora och viktigt jobbet för att ge alla elever en bra start i livet oavsett vilken bakgrund eller omständigheter de kommer ifrån.

Vad tar du med dig från Majblommans runda bordssamtal i ditt fortsatta arbete på AcadeMedia?

— Att frågan måste upp på dagordningen. Vi kan inte hålla på att prata mobilförbud i skolan och andra detaljer när det finns barn som far illa.

— Vi måste ta ett gemensamt grepp om det här. Det handlar om framtiden, både för individer och samhället. Här ska jag ta initiativ till ett samarbete med bland annat Lärarförbundets skolledare för att stärka skolans möjligheter att ge de här barnen rätt förutsättningar för att lyckas.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler