”Vi vill undersöka möjligheten att starta privat lärarutbildning”

En ny lärarutbildning, igen? Men hur ska den se ut? Det var temat på ett seminarium under onsdagen i Almedalen av SUHF, Sveriges Universitets- och Högskoleförbund.

På seminariet presenterades en rad olika förslag för att förnya lärarutbildningen, bland annat fördjupat samarbete mellan lärosäten och skolhuvudmän.

-Vi ser att många lärarstudenter som tagit examen inte är förberedda på arbetet i klassrummet. För att motverka glappet vill vi samarbeta mer med högskolorna. Vi kan exempelvis ge studenterna koppling till en arbetsplats redan innan de tagit examen, säger Lisa Oldmark HR-direktör på AcadeMedia.

-På AcadeMedia ska vi se över vår VFU och kvalificerade handledning till studenterna, som ett komplement till lärarutbildningen. På så sätt kan vi snabbt rusta dem att komma in i yrket.

På plats diskuterades även möjligheterna till alternativa lärarhögskolor jämfört med de som finns idag.

-Jag tror vi måste tänka nytt, därför vill vi undersöka möjligheterna att starta en privat lärarutbildning. Här tror jag AcadeMedia kan bidra med mycket tack vare vår breda erfarenhet.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler