Crehans råd till rektorerna: prioritera lärarledd undervisning

Inför drygt 300 rektorer från AcadeMedias gymnasieskolor delade Lucy Crehan, med sig av sina erfarenheter från att ha analyserat skolsystemen i Japan, Shangai, Singapore, Kanada och Finland.

Crehan menar att en aktiv lärarroll är att föredra framför en passiv som utgår från eleverna. Problembaserat lärande kan vara effektivt, men då endast i kombination med tydliga instruktioner från läraren.

Lucy Crehans medskick till svenska skolor är att prioritera lärarledd undervisning framför elevstyrd undervisning. Det behövs balans mellan helklasser med interaktiv undervisning och elevarbeten i mindre grupper. Vidare bör man använda de mest erfarna lärarna och låt dem dela sina kunskaper med andra lärare på skolan.

– Hon baserar sin forskning på stor datainsamling kombinerat med personliga iakttagelser från framgångsrika länder. Jag är väldigt glad att våra rektorer får möjlighet att bli inspirerade och ta del av hennes erfarenheter och kunskaper, säger Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grundskolor och gymnasieskolor.

Fakta: Lucy Crehan

Crehan är en Londonbaserad pedagog som skrivit boken ”Cleverlands : vad skapar utbildning i världsklass?”. Hon har studerat de länder som toppar OECD:s lista över de bästa skolsystemen i världen och hittat förklaringar till vissa länders framgångar i internationella kunskapsmätningar.

Källa: Lucy Crehan

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler