Många viktiga satsningar på skolan

Vid riksmötets öppnande idag aviserade statsministern flera positiva satsningar på skola och utbildning.

– Vi välkomnar regeringens satsning på en stark kunskapsskola med fler kunniga och kompetenta lärare och fler anställda i skolan, säger Marcus Strömberg vd, AcadeMedia.

I regeringsförklaringen tog statsministern upp en satsning på fler lärarassistenter. Han nämnde även en kommande satsning på distansutbildning under mandatperioden.

Distans- och fjärrundervisning har potential att vara ett bra komplement till traditionell klassrumsundervisning och bidra till ökad likvärdighet i svensk skola. AcadeMedia erbjuder redan idag fjärrundervisning, bland annat i modersmål, där vårt företag Linguista ger fjärrundervisning och studiehandledning på modersmål.

– Självklart ska utbildning vara tillgänglig var man än bor i landet. Lärarbristen är en utmaning för oss alla och framförallt på mindre orter. Där kan det ibland vara på gränsen till omöjligt att rekrytera behöriga lärare i en del ämnen. Distansundervisning blir ett viktigt komplement och en lösning på ett stort samhällsproblem, säger Marcus Strömberg.

Välfärdskommissionen, som också nämndes i regeringsförklaringen behöver få ett tydligt uppdrag. Samtliga aktörer som arbetar med att säkerställa en god välfärd för alla, behöver få delta i kommissionens arbete.

– Tillsammans kan vi lösa utmaningarna, men det kräver samarbete mellan samhällets olika aktörer. Här är vi gärna med och bidrar utifrån våra erfarenheter som Sveriges största utbildningsföretag med verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning säger Marcus Strömberg.

Här kan du läsa regeringsförklaringen

Här kan du läsa mer om välfärdskommissionen

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler