Kringlaskolans rektor: Trygghet och tydlighet viktigt för lärarna

Idag släpps Svenskt Näringslivs rapport om lärarrekrytering, med fokus på socialt utsatta skolor. Sirkka Persson, rektor på Kringlaskolan i Södertälje som ingår i Pysslingen Skolor, medverkade på Svenskt Näringslivs seminarium om rapporten.

– För att få kompetenta medarbetare till skolor i socialt utsatta områden måste man arbeta aktivt för att göra arbetsplatsen attraktiv. Trygghet och tydlighet är viktigt för lärare och det får de genom ett stabilt ledarskap med en bra chef, säger hon.

Lika viktigt är det att satsa på kringfunktioner som stöttar i vardagen, bland annat elevhälsa och administration, menar Sirkka Persson.

Isak Skogstad är lärare och skoldebattör och har skrivit rapporten ”Hur får man de bästa lärarna till de tuffaste skolorna?”. Han menar att det sällan är de mest kvalificerade och erfarna lärarna som undervisar elever med störst behov.

– Enstaka reformer räcker inte. Det råder en övertro på att ekonomiska tillskott till enskilda lärare och individuella karriärtjänster ska rädda situationen, säger han.

Huvudmannen ger friutrymme

I rapporten presenteras en rad förslag på vad som behöver göras för att tackla lärarbristen i socialt utsatta skolor, bland annat mindre klasser och färre undervisningstimmar för lärare i skolor med utmaningar. På seminariet berördes även problematiken kring att rektorer i genomsnitt endast stannar två år på en tjänst.

Sirkka Persson som har varit rektor på Kringlaskolan i snart 18 år menar att nyckeln till att få en rektor att stanna är att huvudmannen visar tilltro och ger stort friutrymme.

– För att stanna länge som rektor bör man få möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö och vara ett stöd till lärarna. Det innebär att om man som rektor får möjlighet att göra ett bra jobb, då stannar man.

Fakta: Svenskt Näringslivs frukostseminarium om socialt utsatta skolor

På seminariet medverkade Erik Nilsson (s), statssekreterare Utbildningsdepartementet, Kristina Axén Olin (m), ledamot utbildningsutskottet och Sirkka Persson, rektor på Kringlaskolan, som ingår i Pysslingen Skolor och AcadeMedia. Rapporten finns att ladda ner på SNS:s hemsida.

Källa: Svenskt Näringsliv