Klimatsmart gymnasiearbete på NTI Johanneberg

På NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg försöker eleverna skapa ett slutet system som använder grön energi och egenproducerad gödning för att kunna odla råvaror till en portion mat.

– Det här är en större variant av det projektarbete som ingår i alla gymnasieutbildningar. Istället för att arbeta enskilt eller i par med separata projekt jobbar 25 elever mot ett gemensamt mål, säger Henrik Staaf, lektor i fysik på skolan

Eleverna som är indelade i sju grupper ansvarar för olika delar av projektet. En av grupperna
producerar till exempel el för att få ljus och värme, och en annan grupp arbetar med att utvinna vatten.

Projektet täcker flera kurser

En av eleverna som är med i projektet är Isak, som läser teknikprogrammet på skolan.

– Min grupp väljer ut vilka växter som ska odlas och vilka fiskar som ska användas, och sedan ser vi till att de frodas under året. En av utmaningarna vi står inför är hur vi ska koppla ihop akvariet och odlingen, så att alla näringsämnen som filtreras bort från akvariet kommer växterna till del, säger han.

Sammantaget täcker projektet in flera av de kurser som eleverna läst tidigare.

– För att vi ska kunna nå målet krävs kunskaper i fysik, biologi, kemi, programmering, matematik, teknik och samhällskunskap. Det är det som gör det så intressant, både för elever och lärare, säger Henrik Staaf.

Fakta: Gymnasiearbetet på NTI Johanneberg Göteborg

Gymnasiearbetet som omfattar 100 poäng är obligatoriskt för alla elever på gymnasiet. Istället för att göra ett traditionellt arbete kan eleverna på NTI Johanneberg Göteborg välja att ingå i Lifetech-projektet. Elever som väljer detta delas in i grupper och har olika ansvar för delar av projektet.
Bland annat ska eleverna bygga vindkraftverk, solpaneler och utvinna termoelektrisk energi från omgivningen. Dessutom behöver eleverna skapa förutsättningar för att kunna lagra energin.

Projektet har blivit antaget till den internationella konferensen “2020 Hawaii International Conference on Education”.

Källa: Henrik Staaf, NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler