Sveriges lyckligaste arbetsplats – unikt projekt på ProCivitas i Lund

Går det att mäta lycka på en arbetsplats och kan man med rätt åtgärder öka välmåendet bland skolans lärare? Den frågan ställde sig rektor Camilla Lind på ProCitivas gymnasium i Lund. Nu utvärderas projektet som tar sikte på att skapa Sveriges lyckligaste arbetsplats och skola.

Sedan våren 2018 deltar skolan i ett pilotprojekt där man mätt och utvärderat graden av välmående hos skolans medarbetare. Under perioden har skolans 35 pedagoger och medarbetare var tredje månad fått besvara enkätfrågor om hur de mår och trivs på sin arbetsplats.

Lycka är en färskvara

Utifrån mätningarna har fokusområden ringats in som gruppen fått arbeta med.

– Lycka är en färskvara som påverkas av många faktorer, både hemma och på jobbet. Som rektor är det min uppgift att skapa förutsättningar för att mina medarbetare mår bra, det gagnar i slutändan även våra elever, säger Camilla Lind, rektor och initiativtagare till projektet på ProCivitas i Lund.

Från lärarnas svar har det framgått att återhämtning är ett prioriterat område. Läraryrket är periodvis krävande med höga krav på tillgänglighet från både elever och vårdnadshavare. För att uppnå balans är återhämtning något som lärarna på skolan själva ansåg var viktigt.

Inte arbeta kvällar

Gruppen har haft föreläsningar, workshops och coachning från psykologer, hjärnforskare och andra inspiratörer kring de fokusområden som ringats in. När resultatet av projektet nu utvärderas kan skolledning och medarbetare se att graden av lycka både går att mäta påverka till det bättre.

– Projektet har gett oss konkreta verktyg för hur vi kan ta ansvar för vårt eget välmående genom att prioritera den slags återhämtning som verkligen fungerar. I mitt fall har jag identifierat tre områden som ger mig bättre balans. Det handlar bland annat om att inte arbeta kvällar och helger, att vistas i naturen och ägna mig åt musik. När jag lyckats prioritera detta i min vardag så har det hjälpt mig, säger Caroline Naumann som är lärare på skolan.

Projektet har även fokuserat på relationer mellan kollegorna som grund för ökat välbefinnande. Här har medarbetarna fått träna på att visa varandra uppskattning.

– Lycka uppnår man inte bara på arbetsplatsen, utan genom ett beteende som genomsyrar hela livet. Det kan låta självklart, men genom att visa varandra uppskattning så har välmåendet i gruppen ökat. Detta ser vi tydligt i de senaste mätningarna som visar på mycket goda resultat, säger Camilla Lind.

Satsningen på lycka kommer framöver även gälla eleverna på skolan. Målsättningen är att ett ökat välmående på sikt också ska leda till bättre skolresultat.

Fakta: ProCivitas

ProCivitas grundades 1997 och består idag av sex skolor i Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Växjö. Skolorna har en stark koppling till näringslivet med individuella mentorsprogram och regelbundna gästföreläsningar. ProCivitas gymnasium i Lund har cirka 330 elever och 35 medarbetare.

Källa: ProCivitas

#Camilla Lind #ProCivitas

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler