Nu är årets kvalitetsrapport publicerad

Årets kvalitetsrapport är den åttonde i ordningen. Där hittar man AcadeMedias samlade kvalitetsresultat per skolform, hämtad både från nationell statistik och våra egna uppföljningar.

Vi beskriver också vårt kvalitets- och utvecklingsarbete och berättar om de utvecklingsområden som vi kommer att prioritera framöver.

Årets kvalitetsrapport finns för nerladdning här.