I riktning mot ökad likvärdighet

I samband med att AcadeMedia presenterade sin årliga kvalitetsrapport höll koncernen ett lunchseminarium med temat ”I riktning mot ökad likvärdighet”.

Ett återkommande ämne var skolledarnas betydelse.

– Vi skolledare måste ha tydliga mål och få med oss all personal. Ett kontinuerligt ledarskap, där en rektor stannar länge, är ett framgångsrecept, sa Sirkka Persson rektor på Kringlaskolan i Södertälje.

På det fullsatta lunchseminariet deltog rektorer som berättade om sitt arbete ute i skolorna och riksdagsledamöter som kommenterade skolutvecklingen på ett nationellt plan.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia, inledde med att presentera årets resultat.

– Totalt sett har våra förskolor goda kvalitetsresultat. Även inom grundskolan ligger betygsresultaten en bra bit över riksgenomsnitten. Vi kan också konstatera att de gymnasieskolor som länge varit en del av AcadeMedia har en stigande andel elever med examen, vilket är glädjande. Inom vuxenutbildningen ser det olika ut inom olika verksamhetsområden, men totalt sett kan man säga att betygsresultaten ligger i nivå med eller strax under riksgenomsnitten.

AcadeMedias kvalitetsmodell

AcadeMedia har sedan många år en särskild kvalitetsmodell som förenar alla verksamheter inom koncernen. Under det gångna året har ett omfattande arbete pågått för att utveckla koncernens kvalitetsmodell.

Syftet är att driva utvecklingsarbetet framåt och att göra det lättare att snabbt kunna agera och sätta in resurser där det behövs. Det blir också enklare att identifiera de bästa sätten att bedriva verksamheten och sprida dessa vidare i koncernen.

Jacob Clarin, vice ordförande i Sveriges Elevkårer gav sin syn på hur skolan kan bli mer likvärdig och påpekade att det är viktigt att komma ihåg att det bakom varje siffra finns en elev och att skolan behöver bli ännu bättre på att fånga upp dem som inte klarar skolan.

– Här måste det finnas en samverkan med elevhälsan och andra stödfunktioner ute på skolorna för att stötta eleverna, sa Jacob Clarin, vice ordförande i Sveriges Elevkårer.

Viktigt med kontinuitet

Avslutningsvis diskuterade Marcus Strömberg, vd AcadeMedia med Gunilla Svantorp (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Fredrik Christensson (C), ledamot i utbildningsutskottet hur Skolsverige kan bli mer likvärdigt.

– AcadeMedia är en intressant organisation eftersom vi bara har fokus på skola och utbildning. Det ger utvecklingskraft. För att få kvalitet i skolan måste vi ge rektorerna möjlighet att verka under lång tid. När vi tittar på våra skolor som lyckas så har nästan alla rektorer varit där länge, sa Marcus Strömberg.

Fakta: AcadeMedias kvalitetsrapport

Årets kvalitetsrapport är den åttonde i ordningen. I rapporten finns koncernens samlade kvalitetsresultat per skolform, hämtad både från nationell statistik och våra egna uppföljningar. Vi beskriver också vårt kvalitets- och utvecklingsarbete och berättar om de utvecklingsområden som vi kommer att prioritera framöver.

Källa: AcadeMedia