Espira utvecklar nya förskolemiljöer

Espira invigde nyligen förskolan Espira Sangereidåsen i Lillesand. Utformningen av de nya lokalerna och den pedagogiska miljön är ett resultat av ett spännande forskningsprojekt.

Projektet ”En Competence” fokuserar på goda förskolemiljöer inomhus och utomhus. Forskare har studerat hur barn använder miljön och hur miljön bidrar till att främja lek, lärande, psykosocial och fysisk hälsa.

En arkitekt i forskningsteamet har rest runt i världen och studerat förskolor för sedan utveckla de bästa möjliga pedagogiska förskolemiljöer.

– Det finns ett stort behov av forskning och expertis hur den fysiska miljön kan vidareutvecklas för barnens bästa. Vi inom Espira vet hur viktigt det är med goda inomhus- och utomhusmiljöer för barn och vi är är glada att lära oss mer hur vi kan utveckla dessa lärarmiljöer ytterligare, säger Marit Lambrechts vd Espira.

Tre förskolor ingår

Espira deltar med tre olika förskolor och har också pedagoger som deltar som medforskare. Projektet är ett bra exempel på hur samarbete mellan praktik- och forskningsområdet bidrar till kompetenshöjning och utveckling inom förskolan.

I genomsnitt använder barnen endast fast lekutrustning 15 procent av tiden då de är utomhus och barnen förlorar snabbt intresset för lekplatsutrustning som syftar till att främja motorisk utveckling, enligt forskarna.

Därför har Espira Sangereidåsen istället satsat på varierande lekzoner med naturliga material, till exempel har en lekplats som är utformad som en liten stad skapats för de yngsta.

Fakta: En Competence och Espira

Projektet En Competence är ett samarbetsprojekt mellan Queen Mauds Memory College, OsloMet, Nationella kunskapscentret för förskola, Espira, Learning Workshop och Trondheim kommun. Det finansieras av NFR genom FINNUT-programmet genomförs från 1 augusti 2017 till 31 juli 2020.

Källa: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning