Stor bredd i AcadeMedias digitala satsningar

Lärarledd fjärrundervisning, digitala klassrum och artificiell intelligens som hjälper elever att studera smartare. På årets bolagsstämma som hölls i veckan fick aktieägarna chansen att se och prova några av AcadeMedias många digitala tjänster.

– Jag tror att ett viktigt steg i digitaliseringen av skolan är att hitta enskilda verktyg som tillsammans kan bilda ett smart digitalt ekosystem säger Per Melin, som arbetar med digital strategi och affärsutveckling på AcadeMedia.

Han visade bland annat upp Hypocampus som är en plattform där studiematerial är samlat och som med artificiell intelligens hjälper eleven att identifiera hur mycket hen har förstått av undervisningen.

Bytagymnasium.se

På plats på stämman var också Annelie Axelsson och Nike Stenström Baader från det team inom AcadeMedia som sköter bytagymnasium.se. Det är en sajt som samlat alla lediga gymnasieplatser som AcadeMedias gymnasieskolor erbjuder.

– Vi uppmanar såklart elever att kämpa på i den skola där de börjat men i den mån de överväger att byta finns byta gymnasium som hjälper eleverna att hitta ny gymnasieplats, säger Nike Stenström Baader.

En annan av koncernens många digitala satsningar är Snackamedsyv.se. Det är en onlinetjänst som bemannas av studie- och yrkesvägledare. Tjänsten ska bidra till att eleverna gör välgrundade val inför, under och efter gymnasietiden.  På plats för att berätta mer fanns Evelin Löfvendahl, verksamhetschef för AcadeMedia Vägledning.

– Vi vill ta ett samhällsansvar och leverera objektiv och kvalificerad studie- och yrkesvägledning på ett sätt som vi tror passar både eleverna och deras vårdnadshavare, säger hon.

Linguista ökar likvärdigheten

NTI-skolan som med den egenutvecklade plattformen Omnius erbjuder kurser, övningar och prov helt digitalt, var också på plats. Varje år går 35 000 deltagare någon av NTI-skolans populära vuxenutbildningar på distans.

Under deras paraply ingår också Linguista som hjälper skolor att säkerställa att elever med annat modersmål än svenska klarar utbildningen och når målen.

– Vi erbjuder kvalitativ när- och fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmålet, samt fjärrundervisning i moderna språk. För oss är det i allra högsta grad en fråga om likvärdighet, säger Nera Lovric, skolledare på Linguista.

Spelutvecklare i världsklass

På plats, sist men inte minst var också The Game Assembly (TGA), som nyligen utsågs till en av världens bästa skolor för spelutveckling. TGA använder de program som branschen använder och varje spelprojekt drivs på ett sätt som speglar hur branschen fungerar i praktiken.

– Väldigt många tidigare studerande är verksamma i branschen och flera kommer också och undervisar hos oss, säger Per Anders Ring, utbildningsledare på TGA.

Läs mer om digitalisering och årets bolagsstämma

Kommuniké från årsstämman 2019

Digital arbetsyta ger stöd i gymnasiestudierna

Digitalisering väcker elevers lust att lära