Behovet av utbildningsplatser på gymnasiet fortsätter att öka

Det kommer behövas flera utbildningsplatser på gymnasiet enligt Skolverket. Samtidigt är söktrycket på AcadeMedias utbildningar högt, enligt Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasiesegment.

– Vårt fokus på bildning och utbildningar som ger jobb är starka skäl till att våra skolor är populära, säger han.

Kommunerna behöver spara

Jens Eriksson tror att 2020 kommer att bli en utmaning för Skolsverige då andelen elever i gymnasiet ökar avsevärt. Enligt Skolverkets prognos som presenterades under senhösten ökar elevkullarna i gymnasieskolan med cirka 30 000 elever under kommande åren.

Samtidigt har många kommuner stora besparingskrav, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Givet den stora ökningen av elever framöver behöver vi skynda på arbetet med att ta fram flera utbildningsplatser Det är också ett faktum att många kommuner behöver tänka till om hur de skapar bra och kostnadseffektiva utbildningar, säger Jens Eriksson.

Många söker AcadeMedias utbildningar

Att söktrycket är stort till AcadeMedias skolor tror Jens Eriksson bland annat beror på att det är tydligt vad utbildningarna leder till, både vad det gäller fortsatta studiemöjligheter och möjligheter till jobb efter avslutade studier. Det i kombination med det breda utbudet gör att många elever väljer någon av AcadeMedias skolor.

– I koncernens grundskolor är kreativitet och bildning två viktiga ledord som följer med eleven. Ett sådant exempel är Pops Academy, som är en skola där eleverna kan välja mellan många konstnärlig uttryck som dans och musik. Ett annat exempel är våra 23 Vittra-skolor där motiverande lärande, trygghet och tydlighet alltid står i centrum.

Ytterligare ett exempel är LOUD programmet, som från årsskiftet erbjuder elever som går årskurs 4-6 på Pysslingen Vällingby Park möjlighet att lära sig spela ett instrument, bilda band med sina kompisar, och skriva egna låtar.

Arbete med likvärdighet

Lika viktigt som kvaliteten på utbildningarna är att ge alla goda förutsättningar för att lyckas, menar Jens Eriksson. Ett av flera aktuella exempel på arbete med likvärdighet är Klara Teoretiska gymnasium där eleverna får hjälp av coacher. Deras uppgift är att stötta eleverna i studierna och att hjälpa dem att bli bättre rustade för högskola och universitet.

– Det är en fråga om att öka likvärdigheten. Det är inte alla som får tillräckligt stöd hemifrån.

Vilka utmaningar ser du framför dig 2020?

– En utmaning är att hitta lokaler som rymmer alla elever som söker till våra skolor. En annan är att bli ännu bättre på att vara relevanta för våra elever. Det kan vi aldrig sluta att arbeta för.

Fakta: Befolkningsutvecklingen i Sverige

I ekonomirapporten för 2019 räknar SKR med att antalet invånare mellan 0 och 19 år kommer att öka med 8 procent mellan 2018 och 2028. Det betyder 188 000 fler invånare som behöver förskola, grundskola och gymnasium.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner

Läs mer om Skolverkets prognos av behovet av utbildningsplatser

Uppföljning av gymnasieskolan 2019