Vittra delar hockeytrunk med DIF

Vittra Telefonplan samarbetar med Djurgården Hockey för att få eleverna i rörelse och skapa gemenskap. Det är ett av flera initiativ för att minska stillasittande, ett annat är den nationella satsningen på Vittra Skol IF.

– Det är viktigt för oss att alla elever kan vara med på de satsningar vi gör för rörelse och gemenskap. Genom Vittra Skol IF breddar vi tillsammans med eleverna utbudet av olika aktiviteter i skolans regi, säger Ole Hass, rektor för Vittra Telefonplan.

Sedan förra året har Vittra Telefonplan ett samarbete med Djurgården Hockey som varje vecka håller i aktiviteter och har med sig utrustning till skolans fritidsverksamhet.

Syftet är att alla skolans elever ska få vara med och röra på sig, åka skridskor och spela hockey.

– Vi tror att samverkan mellan skola och idrottsföreningar, som den vi har med Vittra Telefonplan, är en lösning för framtiden som alla vinner på, barn, skola och idrottsföreningar, säger Staffan Holmberg, verksamhetsansvarig för Djurgården Hockeys skolprogram.

Premiär för Vittra Skol IF

Idag är det även premiär på Zinkensdamm IP för Vittra Skol IF. Det är de äldre eleverna som tillsammans med skolans vuxenstödjare ansvarar för aktiviteterna för alla skolans elever under dagen. Genom Vittra Skol IF kommer Vittras elever få del av de aktiviteter som arrangeras för att förebygga mobbning och bidra till trygghet på skolan.

Johan Skeppstedt är ansvarig för Skol IF på Vittras skolor runt om i Sverige.

– Rapporter om ökat stillasittande, psykisk ohälsa och minskad föreningsaktivitet ser vi på Vittra som alarmerande. Satsningen på Skol IF görs på flera av våra skolor. Det ska vara en positiv, förebyggande och konkret handling där vi arbetar för ökad aktivitet, träning i självledarskap och ökad gemenskap, mellan skolorna och på skolorna, säger han.

Fakta: Vittra Skol IF

Vittra Skol IF ska vara en skolförening där eleverna gör bra saker för andra elever. Det handlar inte bara om idrott utan också om att skapa aktiviteter i alla dess former. Fokus ligger på aktiviteter som eleverna själva efterfrågar och som inkluderar rörelse på skolan varje vecka.

Källa: Ole Hass, rektor på Vittra Telefonplan.