Regeringens nya förordning för skolor

Regeringen har beslutat om en ny förordning* med anledning av coronaviruset. Beslutet fattades den 13 mars 2020 och förordningen publicerades den 14 mars.

 

Ökat handlingsutrymme

Skolor får genom denna förordning ett ökat handlingsutrymme för att kunna ge eleverna den utbildning de har rätt till även om en skola måste stänga. Det blir nu möjligt att ge undervisning på distans i både grund- och gymnasieskolan, elever kan också läsa på en annan skola än den vanliga om så krävs.

Om det inte går att ge all utbildning under vanlig terminstid blir det nu tillåtet att förlänga terminer, ha undervisning på helger eller undervisning under sommarlovet.

 

Fakta om förordningen

AcadeMedia har samlat frågor och svar om den nya förordningen här.

Länk till regeringens webbplats där du kan läsa förordningen i sin helhet.

 

*En förordning är ett juridiskt bindande dokument och kan ses som en komplettering av en lag. Den lag just denna förordning kompletterar är skollagen.

#Corona