Övergång till distansundervisning inom gymnasiet och vuxenutbildning

Från och med i morgon onsdag den 18 mars 2020, rekommenderar regeringen att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning bedrivs på distans. Arbetet med att gå över till distansutbildning för hela eller delar av AcadeMedias verksamhet har planerats länge och sätts nu i verket för gymnasiet och vuxenutbildningen. För elever som inte har möjlighet att studera på distans och elever med särskilda behov, kommer vi att hitta andra lösningar så de kan få del av sin undervisning.

Beslutet att gå över till distansundervisning inom AcadeMedia kommer efter regeringens rekommendation om att landets samtliga gymnasieskolor, komvux (kommunala vuxenutbildningar), yrkeshögskolor och högskolor ska övergå till fjärr- och distansundervisning.

– Vi är mitt i en samhällskris på grund av coronaviruset, vars omfattning vi inte hade kunnat förutse för bara några veckor sedan. Det är bra att regeringen tagit det här beslutet idag, det var inte oväntat. Vi har förberett oss på detta och agerar självklart utifrån regeringens rekommendationer, säger Paula Hammerskog trygghetsdirektör på AcadeMedia.

Digital undervisning

Idag har AcadeMedia flera gymnasieskolor och vuxenutbildningar som erbjuder digital undervisning där elever och deltagare ges möjlighet att delta på lektioner på distans. Genom lärarledd fjärrundervisning, digitala klassrum och artificiell intelligens får elever och deltagare möjlighet att studera på distans. Detta har varit en central utvecklingsfråga för AcadeMedia under många år.

– Det finns goda möjligheter att bedriva undervisning på distans med dagens teknik. Här är våra skolor inom AcadeMedia väl förberedda, även om det självklart kommer att innebära en utmaning att klara undervisningen i den här omfattningen. Vi kommer att göra allt vi kan för att våra elever ska få den undervisning de har rätt till även i denna extraordinära situation, säger Paula Hammerskog.

När det gäller de elever inom AcadeMedia som är lärling eller har en APL-plats ska de fortsätta gå till jobbet, under förutsättning att arbetsplatsen inte har stängt. Om den har stängt ska eleverna kontakta skolan för att få distansundervisning istället.

Även AcadeMedias grundskolor är väl förberedda för att med kort varsel gå över till fjärr- och distansundervisning om det behövs.

Fakta

Inom AcadeMediakoncernen berör regeringsbeslutet följande verksamheter:

Skolor inom vårt gymnasiesegment
Enheter inom vårt vuxensegment

Läs mer

AcadeMedias informationssida om coronaviruset
Regeringens webbplats

#Corona