Ny lag ger möjlighet att stänga förskolor och skolor

Idag, den 19 mars, har riksdagen fattat ett beslut om en lagstiftning som gör det möjligt för regeringen att tillfälligt stänga förskolor och skolor. Lagen gäller från och med den 21 mars 2020.

– Det var väntat att den här nya lagen skulle komma. Utrymmet för att tillfälligt stänga förskolor och skolor har fram tills nu inte funnits i skollagen. I det läge vi står i nu behöver den här möjligheten finnas, säger Paula Hammerskog, trygghetsdirektör på AcadeMedia.

Samhällsviktig verksamhet kan prioriteras

Med den nya lagen kan regeringen fatta beslut om hur en skolstängning ska gå till. Det kan bland annat handla om att en huvudman ska fortsätta erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller har vårdnadshavare som jobbar i, eller på annat sätt deltar i samhällsviktig verksamhet.

– Regeringen har hela tiden sagt att beslut om att stänga skolor alltid ska vila på en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, som gör bedömningen utifrån ett smittspridningsperspektiv. Att gymnasieskolan och vuxenutbildningen fick rekommendationen att stänga berodde på att man ville minska antalet personer som reser. Gymnasister och personer som går i vuxenutbildning reser längre till sina utbildningar än man gör på förskolan och i grundskolan.

Viktigt ta hänsyn till både vårdnadshavare och elever

– Vi kommer att stänga alla våra enheter om det kommer en rekommendation om det. Det är bara viktigt att tänka på att många yngre elever, och elever med särskilda behov, kommer att tycka att det är svårt att jobba på distans. Alla åttaåringar har inte vuxna hemma som kan hjälpa till, vi har barn med svåra hemförhållanden där skolan kanske är den enda riktigt trygga punkten.

– Vi vet också att när förskolor och de lägre årskurserna i grundskolan stänger, kommer många vårdnadshavare att behöva vara hemma från sina jobb, vilket skapar nya problem. Samhällsviktiga funktioner som vård, omsorg, sophämtning, elförsörjning och andra branscher har rätt till barnomsorg. Den stora majoriteten omfattas dock inte av detta undantag utan måste lösa det själva.

– Samtidigt är det självklart att om en stängning av förskolor och skolor hjälper till att hindra smittspridning, ska vi givetvis stänga, säger Paula Hammerskog.

Fakta
Läs hela riksdagens beslut – Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Mer information
AcadeMedias samlingssida med information med anledning av coronaviruset

#Corona