Ny film om fjärr- och distansundervisning för föräldrar

Idag lanserar AcadeMedia den första filmen i en serie som ska hjälpa vårdnadshavare att få ökad förståelse av vad distans- och fjärrundervisning innebär. Filmerna är öppna för alla och syftar till att bidra till goda förutsättningar för elevers lärande i samband med fjärr- och distansundervisning.

På grund av coronavirusets spridning undervisas landets gymnasieelever på distans sedan några dagar tillbaka. Det innebär en stor omställning inte bara för lärare och elever, utan även för vårdnadshavare. Att ha sitt barn hemma under skoldagarna ställer nya krav på vårdnadshavare som behöver stötta sina barn i allt från att skapa en god arbetsmiljö, till planering och att få struktur på skoldagen.

I en serie korta filmer som riktar sig till vårdnadshavare, och ibland också elever, delar AcadeMedia med sig av information och handfasta tips och råd. I den första filmen, som lanseras idag, ger Hanna Rondahl samordnande specialpedagog, sina bästa tips för att plugga på distans.

Fem tips för distansundervisning

  1. Gå upp på morgonen
  2. Ordna en bra arbetsmiljö
  3. Planera skolarbetet
  4. Glöm inte pauserna och maten
  5. Det sociala sammanhanget är viktigt

Goda råd

Hanna Rondahl delar med sig av några flera goda råd som kan underlätta i den här speciella situationen. De är:

  • Skapa struktur och rutiner utifrån er familjs behov och vad som känns rimligt för er att hålla.
  • Försök förmedla att det här är en väldigt speciell situation vi hamnat i, därför behöver vi samarbeta både inom familjen och skolan.
  • Som vårdnadshavare, ta hjälp, nätverka med andra familjer och skolan. Inkludera barnen i planeringen. Det är de som ska göra jobbet.

Se filmen här

Film – Föräldrainformation om fjärr- och distansundervisning

Fakta

Filmerna om fjärr- och distansundervisning riktar sig till vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan, i vissa fall även till elever. Det kommer sammanlagt att finnas ett 20-tal filmer i den här serien. Övriga filmer lanseras under v.13-14.

Läs mer

AcadeMedias samlingssida med information med anledning av coronaviruset 

 

#Corona