Inga nationella prov i vår

Idag, den 23 mars 2020, har Skolverket meddelat att inga fler nationella prov ska genomföras under den här terminen. Beslutet omfattar landets samtliga huvudmän, därmed även alla skolor inom AcadeMediakoncernen. 

Skolverket har beslutat om att ställa in resterande nationella prov under vårterminen -20. Det formella beslutet fattas inom kort, men redan nu väljer Skolverket att gå ut med informationen. Beslutet har fattats utifrån den nya förordning som regeringen fastslog förra veckan.

Skälet till att de nationella proven nu ställs in är enligt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson att proven inte är möjliga att genomföra på ett likvärdigt sätt i den situation som nu råder. Skolorna måste i stället fokusera på att eleverna den undervisning de har rätt till, utifrån den speciella situation som råder för närvarande.

Betyg sätts ändå

— Vi har varit förberedda på att det här beslutet kunde komma. Vi har full respekt för att Skolverket fattar det här beslutet idag. Med tanke på den situation som landets skolor befinner sig i är det här rätt beslut att fatta, säger Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor.

— Eleverna kommer självklart att få betyg även för den här terminen, de nationella proven är viktiga men inte avgörande för att betyg ska kunna sättas. Lärarna har också andra underlag för att kunna sätta betyg.

Läs mer

Skolverkets pressmeddelande om att vårens nationella prov ställs in

Regeringens pressmeddelande om ny förordning som bl. a. ger möjlighet att ställa in nationella prov

AcadeMedias samlingssida med information med anledning av coronaviruset

#Corona