Filmer om fjärr- och distansundervisning ger stöd till föräldrar

AcadeMedia har lanserat en filmserie som riktar sig till vårdnadshavare och elever för att ge stöd i den speciella situation som många befinner sig i på grund av coronaviruset, då många skolor har undervisning på distans. Filmerna är öppna för alla och syftet är att bidra till goda förutsättningar för elevers lärande i samband med fjärr- och distansundervisning.

På grund av coronavirusets spridning undervisas landets gymnasieelever för närvarande på distans. Det här har inneburit en omställning för inte bara lärare och elever, utan även för vårdnadshavare. Att ha sitt barn hemma under skoldagarna ställer nya krav på hur man kan stötta sitt barn i allt från arbetsmiljö och planering till struktur på skoldagen.

Filmserie med tips och råd

I en serie korta filmer som riktar sig till vårdnadshavare och ibland också elever, delar AcadeMedia med sig av information och handfasta tips och råd.

De flesta av filmerna som publicerats riktar sig till gymnasiet. Även om inga beslut är tagna än avseende grundskola och distansundervisning har vi valt att i förebyggande syfte också ta fram filmer riktade till vårdnadshavare med barn i grundskolan.

Fram till nu är det över tio filmer som publicerats och fler kommer inom kort. Filmerna kan exempelvis handla om:

  • Tips från specialpedagogen
  • mattetips för gymnasiet
  • språktips för gymnasiet
  • svenskatips för gymnasiet
  • fysiktips för gymnasiet
  • samt tips till yrkesförberedande och praktiska ämnen.

Struktur och rutiner viktigt

Börja gärna med att se filmen där specialpedagog Hanna Rondahl ger sina bästa tips för hur föräldrar stöttar sitt barn i distansundervisningen. Det handlar bland annat om att skapa struktur och rutiner utifrån familjens situation. Försök att förmedla att vi befinner oss i en speciell situation, därför behöver vi tillsammans hitta nya sätt att få vardagen att gå ihop.

Här kan du se filmerna

Filmer med tips för fjärr- och distansundervisning

Fakta

Filmerna riktar sig till vårdnadshavare till elever på grund- och gymnasieskolor som bedriver fjärr- och distansundervisning. Det kommer sammanlagt att finnas ett 20-tal filmer i den här serien, några av dem kommer att översättas till engelska, spanska, fari och arabiska.

Läs mer

AcadeMedias samlingssida med information med anledning av coronaviruset

#Corona