Digitalisering och edtech med nya ögon

Hallå där Anders Haesert utbildningsdirektör för Academedia EdTech. Under våren har nästan en miljon elever gått över till distans- och fjärrundervisning och intresset för digitala lösningar inom undervisning har ökat enormt.

Hur har coronakrisen påverkat edtechbranschen?

– Corona har förändrat allt. Suget och nyfikenheten efter bra teknik som stödjer lärande har aldrig varit större. Inom vuxenutbildningen har det sedan länge varit möjligt att studera med digitala lösningar. Inom grund- och gymnasieskolan finns ett annat regelverk som inte tillåtit detta, vilket hämmat skolans utveckling. Nu råder en helt annan syn på den här typen av undervisning. Det är väldigt spännande tider om man som vi jobbar med digitalisering av utbildning, säger Anders Haesert, utbildningsdirektör i Tillväxtgruppen och Academedia EdTech.

Vad arbetar ni med just nu inom Academedia EdTech?

– Vi har ett intressant projekt tillsammans med Movant, som gör traditionella yrkesutbildningar. Vi har hjälpt dem att utveckla ett erbjudande med digitala utbildningar inom säkerhet och arbetsmiljö som riktar sig till praktiska gymnasier och företag inom byggbranschen. Redan nu, innan utbildningen är klar, har den väckt stort intresse så behovet finns där ute.

Vilka större utmaningar ser du när det gäller digitalisering av svensk skola?

– Skolan har saknat de strukturer och resurser som krävs för att driva digital transformation i större skala. Syfte och mål har inte varit klart och det har rått oenighet om digitalisering är bra eller dåligt för elever och lärare. Digitalisering av skolan rör upp känslor och debatten har varit polariserad.

– Jag hoppas att vi i och med coronakrisen och det nya arbetssätt som skolan varit tvungen att övergå till ger underlag för en mer nyanserad debatt om digitalisering och distansundervisning. Digitalisering är inte svart eller vitt, det finns en massa fördelar, men det finns också nackdelar och risker. Alla lösningar passar inte alla målgrupper.

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag om fjärr- och distansundervisning som riksdagens ska besluta om i sommar. Vad innebär det för digitaliseringen av skolan?

– Lagförslaget tar sikte på att tillåta fjärr- och distansundervisning inom gymnasie- och grundskolan under vissa omständigheter. Det är ett steg i rätt riktning eftersom klassrumsundervisning har begränsningar både vad gäller tillgänglighet, individualisering och likvärdighet.

– Problemet är att lagförslaget vilar på tesen att klassrumsundervisning är bättre och att distans- och fjärrundervisning bara får användas i vissa undantagsfall. Jag menar att det är ett feltänk som hämmar utvecklingen av skolan. Debatten kring digitalisering i skolan har varit känslostyrd. Jag hoppas att den vetenskapliga grunden kan få större utrymme.

Är det något du imponerats av lite extra den här våren?

– Den beslutsamhet, kreativitet och det lösningsfokuserade arbetssätt som jag sett bland lärare och teknikleverantörer har verkligen imponerat på mig. Svensk skola har moderniserats och utvecklats mer än jag tror att många förstår. Jag vill tacka alla som kämpat hårt för att klara undervisningen under helt nya förutsättningar, där digitalisering är en viktig del. Tänk då hur långt vi kan nå om vi låter all innovationskraft som finns där ute i skolorna möta modern forskning. Jag hoppas och tror att vi i spåren av corona kommer dit redan i höst.

Fakta

  • AcadeMedia Edtech – startade sin verksamhet i februari 2020 och består av tre affärsben: Omnius lärplattform, Linguistas språktjänster och AET Solutions. Inom dessa tre områden drivs olika typer affärsprojekt med interna och externa kunder och inom olika varumärken.
    Målet är att driva digitalisering genom att erbjuda och utveckla digitala lösningar inom bland annat pedagogik.
  • Edtech – står för Educational Technology och definieras som teori och praktik för design, utveckling, användande, styrning och utvärdering av processer och resurser för inlärning (fritt översatt definition av Association for Educational Communication and Technology).

Läs mer

AcadeMedia kraftsamlar inom EdTech

Kontakt

Anders Haesert, utbildningsdirektör för Academedia Edtech
T: 0725-54 08
E: anders.haesert@academedia.se

#AcadeMedia Edtech #Anders Haesert #Digitalisering #Edtech