Plushögskolan AB övertar Yrkeshögskolan i Helsingborg

Den 15 juni 2020 tar Plushögskolan AB över driften av Yrkeshögskolan i Helsingborg. Idag bedrivs YH-utbildningarna Elingenjör och Tandsköterska på skolan med 125 studerande. Totalt driver Plushögskolan AB yrkeshögskoleutbildningar på 14 orter i Sverige under varumärkena Teknikhögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Affärshögskolan.

Yrkeshögskolan i Helsingborg grundandes år 2000 och tillhör Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg, som nu beslutat att avyttra verksamheten. Plushögskolan AB har utsetts till ny utbildningsanordnare.

– Vi är glada över förtroendet som arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg visar när de beslutade att överlåta Yrkeshögskolan i Helsingborg till oss. Nu ser vi fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med våra nya kollegor, kommenterar Per Häggman, utbildningsdirektör på Plushögskolan AB.

Kommunen väljer nu att fokusera på kärnverksamheten och skapa nytta genom att samverka med yrkesutbildningsanordnare och företag med kompetensbehov istället för att verka som egen utbildningsanordnare.

– Vi anser det motiverat att låta en privat aktör ta över de aktuella utbildningarna, då en sådan kan skapa andra synergier och fördelar i verksamheten än vad kommunen själv kan och vi är övertygade att Plushögskolan med sin långa erfarenhet av yrkeshögskola är bäst lämpad för detta, säger arbetsmarknadsdirektör Maria Norrby.

Plushögskolan AB övertar all tillsvidareanställd personal, i dagsläget fyra personer. På skolan går 125 studerande fördelat på fyra klasser under hösten 2020. Överlåtelsen är villkorad av att Myndigheten för Yrkeshögskolan godkänner Plushögskolan AB som utbildningsanordnare och övertagande part av pågående utbildningar.

Kontakt
Per Häggman, utbildningsdirektör Plushögskolan AB, 08-402 37 02, per.haggman@plushogskolan.se