”En livsstil snarare än en ledarstil”

Hon är dokumenterat handlingskraftig och påtagligt energisk. Ser utvecklingspotential i det mesta, och är sällan helt nöjd. Det mesta kan nästan alltid bli lite bättre.
– Det är mer som en livsstil än en ledarstil, säger Jennie Arpfjord, rektor för Klara Teoretiska i Göteborg, och vinnare av årets ledarpris i kategorin Effektivitet.

Hon säger att det är ett personlighetsdrag. Den där handlingskraften som gör att hon har svårt att låta saker bero. Det gäller att ta vara på möjligheterna medan tid är, resonerar hon. Och möjligheterna är som sagt många.

– Det var därför jag var så hopplös som lärare, säger hon och skrattar. Jag hade ju 200 nya idéer om dagen!

Lätt att få gehör för goda idéer

Drivkraften att göra verklighet av sina idéer gjorde att hon till slut valde att lämna läraryrket för en mer ledande befattning med inflytande. Möjligheten att kunna bidra och göra skillnad på riktigt är viktigt för Jennie Arpfjord. Här har hon bara gott att säga om sin arbetsgivare.

– Det är verkligen möjligt i AcadeMedia, framhåller hon. Det är en transparent organisation och det är lätt att få gehör för goda idéer, så länge man håller sig inom ramarna.

Hon är realist och får sin inspiration från vardagens verklighet. Ser förbättringspotential lite överallt och jobbar med de förutsättningar hon har.

– Det är väl själva kärnan i effektivitet, menar hon. Att använda och jobba med det man har.

Utmaning att använda det man har

Jennie Arpfjord ger inte mycket för prat om vad man skulle kunna göra ”om man bara hade…” Utmaningen ligger i att använda det man har. Först då kan man prata om effektivitet.

– Men ingenting är ju gratis, understryker hon. Man måste vara realist nog att inse att vissa förändringar kommer att kosta. Då gäller det att vara klar över sina prioriteringar.

Än så länge har Coronakrisen inte påverkat hennes jobb nämnvärt. Men på lite längre sikt är hon övertygad om att de nya lärdomarna kommer att leda till nya spännande möjligheter.

– Vi kommer säkert att kunna lägga mer resurser på att utöka lärarens roll istället för det fysiska rummet, säger hon.

Rak och tydlig

Förutom handlingskraft behövs mod för att lyckas med det som Jennie gör. För att få med sig medarbetarna krävs tydlighet.

– Jag försöker vara rak och tydlig i min kommunikation. Jag tassar inte runt, utan säger som det är. Men jag är också prestigelös och bidrar gärna själv i det konkreta arbetet, i både stort och smått.

Samtidigt erkänner hon att det inte alltid är alla som uppskattar hennes drivna ledarstil och ambitionen att alltid gå hela vägen.

– Det kan ju vara utmattande såklart. säger hon. Om vi nått målet till 99 procent så är det nog många som tycker att jag ska fokusera på det och inte på den procenten som ännu inte är nådd.

Men hon gillar också att se människor växa och funderar mycket över hur människor fungerar både individuellt och i grupp. Med åren har hon också lärt sig vikten av timing och att vara strategisk. Efter 13 år som rektor vet hon numera när det är läge att driva vissa saker för att de ska få genomslag och inte bli motarbetade.

Verksamhetsglad rektor

Att Jennie Arpfjord gillar när det händer saker är klarlagt. Men en annan drivkraft i jakten på effektiviteten är hennes lojalitet gentemot arbetsgivaren.

– Det är min grundläggande inställning, säger hon. Det är självklart att jag ska ha en så effektiv organisation som möjligt. Det är en del av mitt jobb.

Lojal, driven, klarsynt och ansvarstagande. Ändå är Jennie Arpfjord ingen duktig flicka, bedyrar hon.

– Nej, nej! Jag är förlåtande mot mig själv och är mycket här och nu. Jag skulle nog beskriva mig som en väldigt levnadsglad rektor, säger hon, och tillägger – och en väldigt verksamhetsglad rektor förstås.

 

Fakta Årets ledare Effektivitet

Jennie Arpfjord, rektor Klara Teoretiska Göteborg Postgatan fick årets ledarskapspris i kategorin Effektivitet med följande motivering:

Jennie utmärker sig genom att vara en målinriktad och handlingskraftig ledare. Hon har en unik förmåga att gå från idé till handling. Jennie ser till sina medarbetares bästa och hennes ledarskap präglas av att hon är rak, ärlig och generös. Hon arbetar föredömligt med att skapa förutsättningar för det systematiska utvecklingsarbetet och har alltid siktet inställt på att göra verksamheten ännu bättre för Klaras elever och medarbetare.

Följande kriterier ligger till grund för utnämningen:
• har utmärkt sig genom att bidra till fördelar inom olika områden avseende exempelvis samordnande av resurser, synergieffekter och/eller tvärprofessionella utbyten.

• har på ett effektfullt sätt tagit vara på AcadeMedias och/eller varumärkens unika förutsättningar för
gemensamt lärande, vilket banat väg för innovation och utveckling.

• arbetar föredömlig för att skapa förutsättningar för systematiskt utvecklingsarbete, och att möjliggöra
ständiga förbättringar i verksamheten.

Fakta om Klara Gymnasium

KLARA Gymnasium startade 1993, och finns idag med tio skolor på sex orter i landet – Göteborg (två skolor), Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm (tre skolor), Sollentuna samt i Sundsvall.

Traditionell schemalagd klassrumsundervisning kombineras med individuella och ämnesintegrerade projekt inom följande program:

• Ekonomiprogrammet
• Estetiska Programmet (finns endast i Linköping)
• Handels- och administrationsprogrammet (finns endast i Linköping)
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Här kan du läsa mer om Klara Gymnasium.