Vuxenutbildningens utmaningar under coronapandemin

Enligt en undersökning från Skolverket har distansundervisningen inom vuxenutbildning generellt sett fungerat bra under coronapandemin. Omställningen har dock medfört en del utmaningar såsom undervisningen på distans för elever med språksvårigheter.

Camilla Egerlid, verksamhetschef för Hermods Komvux berättar i en intervju på Hermods webbplats om hur de har arbetat med några av utmaningarna som finns inom vuxenutbildning till följd av coronapandemin.

Det handlar bland annat om hur de arbetat med elever som behöver särskilda lösningar i form av mer lärarstöd och enskild handledning.

– Vi har utöver vår egen läroplattform kunnat erbjuda ett digitalt verktyg som gett både lärare och elever en stor materialbank med möjlighet till individanpassning. Våra studie- och yrkesvägledare har numera stödsamtal via telefon eller digitalt och de menar att det fungerat bättre för eleverna än när de är fysiskt på plats. Eleverna känner att samtalen blir mer på deras villkor och det blir inte lika mycket störningsmoment som det kan bli i skolan, säger Camilla Egerlid.

Läs hela intervjun här.