Olyckligt att SCB:s beslut tvingar Skolverket stänga statistikinformation

Skolverket har beslutat att bara publicera statistik på riksnivå vilket innebär att statistik om enskilda skolor försvinner. Beslutet är fattat utifrån SCB:s förändrade sekretesstolkning.

Bakgrunden till Skolverkets åtstramning är en dom som säger att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg inte ska lämnas ut. Kammarrättens dom överklagades men Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Därför har domen vunnit laga kraft. AcadeMedia beklagar utfallet och hoppas att Skolverket snabbt ska komma fram till en lösning.

– Det är ett olyckligt beslut som går tvärs emot AcadeMedias hållning i frågan. Vi vill ha så mycket transparens som möjligt när det gäller elevresultat, genomströmning och annan skolstatistik, säger Jonas Nordström chefsjurist AcadeMedia.

Läs även Friskolornas Riksförbunds kommentar till beslutet här.

Kontakt: Jonas Nordström, chefsjurist AcadeMedia tfn 0722 17 48 35, e-post jonas.nordstrom@academedia.se