”Det är mitt ansvar att vi spelar i takt och lyssnar in varandra”

Hon är prestigelös, tror på kollegialt ansvar och delat ledarskap. AnnSofi Rydholm är rektor på Vittra Frösunda och årets vinnare av ledarpriset i kategorin Lärande som delades ut på Ledarforum i början på året. 

— Hos oss är allas lärande viktigt, det är ett förhållningssätt som gör att vi trivs och mår bra tillsammans, konstaterar hon.

På Vittraskolan i Frösunda råder en kultur av transparens och delaktighet. AnnSofi Rydholm och hennes medarbetare arbetar för att alla ska känna sig välkomna och trygga, både stora och små.  

— Hela mitt yrkesverksamma liv, sedan mitt första jobb som lärare i slutet av 90-talet, har jag arbetat i Vittra. På olika skolor och i olika roller. Och i Vittra är det en självklarhet att alla vuxna har ansvar för alla elever, så det är liksom en del av mitt DNA numera, ler AnnSofi.  

Täta utvärderingar en framgångsfaktor

Den starka lärandekulturen skapas inte av sig själv. Ett tydligt ledarskap i kombination med Vittras läsårsstruktur och täta utvärderingar är en del av framgången. Var sjätte vecka bryts schemat för reflektion och uppföljning. Eleverna får två dagars paus medan pedagogerna träffas för att se över verksamheten och hur det har gått. 

— Då går vi igenom måluppfyllelsen och ser över om våra insatser har fungerat. Sen justerar vi vårt arbete utifrån vad som behövs. Det kan handla om att våra socialpedagoger fokuserar på att stödja en specifik grupp, eller att elevhälsan bidrar med metoder till lärare i ett arbetslag, förklarar hon.

På Vittra Frösunda har medarbetarna under det här läsåret veckovist samtalat om och bearbetat lektionsdesign för att lära av varandra och vässa undervisningen. 

— Vi är helt transparenta i våra dialoger, säger AnnSofi. Alla vet var vi behöver fokusera lite extra, och alla vet att det är vårt gemensamma ansvar. Ju mer vi kan dela erfarenheter och lära av varandra, desto bättre för elevernas lärande. 

Transparens och kollegialt ansvar

Hon menar att transparensen är en förutsättning för det kollegiala ansvaret. Känner man att man har ansvar för alla barn i skolan är det lättare att lägga upp undervisningen tillsammans och lära av varandra. Transparensen är också en förutsättning för det delade ledarskap som AnnSofi tror på. Hon jobbar mycket tätt ihop med sina biträdande rektorer, och personalansvaret har de delat upp mellan sig.

AnnSofi ser sin egen roll som en blandning mellan dirigent och grindvakt. Hon skapar förutsättningar för alla medarbetare att växa och utvecklas i sin egen profession, samtidigt finns hon där för att kliva in och sätta stopp och om något är på väg i fel riktning. 

— Jag gillar dirigentmetaforen. Som rektor står jag vänd mot mina medarbetare och fokuserar främst på deras förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är mitt ansvar att vi spelar i takt, lyssnar in varandra och skapar en god helhet tillsammans. Medan medarbetarna, och effekten av deras arbete, är helt riktat till barnen och eleverna och deras utveckling. 

Hur lyckas hon få med sig medarbetarna i denna kultur av ständigt lärande och gemensam utveckling?

— Jag är opretentiös, funderar hon. Och jag tror att mina medarbetare känner att jag vill att vi ska ha det bra tillsammans och att jag behöver dem. Jag behöver deras kompetens. Jag har ju galet kompetenta människor omkring mig!

Mod, öppenhet och tillit

Sen strävar hon efter att leva som hon lär, och försöker vara en förebild. Det sätter spår och skapar kultur. 

— Jag försöker lyfta frågor och funderingar på en gång. Även om det är jobbigt. Jag drar mig inte för att säga ifrån. Allt måste upp på bordet.

Det kräver ett visst mod, och det underlättas av en stark inre moralkompass. AnnSofi Rydholm har svårt att inte agera enligt magkänslan.

— Det finns egentligen inget alternativ för mig, vilket gör svåra beslut lättare, säger hon. I en verksamhet där alla ska få växa och lära, är kombinationen av mod, öppenhet och tillit helt avgörande. 

 

Fakta

Om Ledarpriset

På varje Ledarforum delas ledarpriser ut i fem olika kategorier, till pristagare som nominerats av verksamheterna. Syftet med priserna är att lyfta fram ledare som är förebilder både inom AcadeMedia och utbildningssverige i stort.  Läs mer om kriterierna och kategorierna >>

Om Årets ledare i kategorin Lärande

AnnSofi Rydholm utsågs till årets ledare i kategorin Lärande med följande motivering:

AnnSofi är en både oerhört prestigelös och mycket fokuserad ledare, vars verksamhet över flera års tid möjliggjort elevers måluppfyllelse kring 100 procent. Hon har genom sitt framgångsrika systematiska kvalitetsarbete och sitt uthålliga kulturbyggande skapat en arbetsplats där medarbetare och elever trivs och mår bra. Genom hennes arbetssätt är medarbetarna alltid där de behövs mest för barnen och eleverna. AnnSofis medvetna ledarskap har gjort att varje medarbetare ständigt befinner sig i process att utvecklas och lära, alltid med uppdraget och en högre måluppfyllelse som ledstjärna.

Följande kriterier låg till grund för utnämningen:

  • har höjt eller under längre tid bibehållit goda resultat avseende lärande och undervisning.
  • är föredömlig när det gäller medarbetares delaktighet i utveckling av enhetens utbildning/verksamhet med tydliga arenor för medarbetare att tillsammans utveckla sin profession, utvärdera varandras insatser och lära av varandra.
  • har skapat en god lärandekultur på den egna enheten med medarbetare som förenas i ett synsätt att alla kan lära och utvecklas
  • har ett väl utvecklat och systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och förbättra såväl förutsättningar som processer och resultat

#Ledarpriset #Vittra