Coronavirus – information

Vi har samlat all information om hur coronaviruset påverkar våra verksamheter på en samlingssida. På den finns information om hur vi arbetar utifrån de beslut som vi och myndigheterna tar. Informationen uppdateras kontinuerligt. Här finns bland annat riktlinjer som gäller samtliga förskolebarn, elever i grundskola och gymnasieskola, vuxenstuderande samt medarbetare inom AcadeMedia-koncernen.

På sidan finns även vanliga frågor och svar för medarbetare, rektorer/enhetschefer samt elever och vårdnadshavare. Du hittar sidan här

Har du som medarbetare frågor om detta ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Vill du kontakta AcadeMedia direkt ber vi dig maila till info@academedia.se.

#Corona