AcadeMedias nya kvalitetsmodell lyfts i branschtidningen Kvalitetsmagasinet

För att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten har AcadeMedia sedan många år haft en koncernövergripande modell för systematiskt kvalitetsarbete. AcadeMediamodellen får nu en uppföljare, AcadeMediamodellen 2.0, som sätter ännu större fokus på de processer som driver resultatutveckling.

I det senaste numret av branschtidningen Kvalitetsmagasinet berättar Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia om koncernens långtgående systematiska kvalitetsarbete och om arbetet som gjorts för att utveckla AcadeMediamodellen.

AcadeMediamodellen som har funnits sedan 2011 har lyckats att skapa en gemensam plattform för kvalitets- och verksamhetsutveckling för koncernens många verksamheter. Detta trots att verksamheterna har så olika inriktningar och profiler

– Den ursprungliga kvalitetsmodellen har visserligen gett oss gott stöd i kvalitetsarbetet, det har inte minst Skolinspektionens tillsyner gett oss kvitto på. Samtidigt känner vi behov av att ta ytterligare steg för att driva förbättringsarbetet och måluppfyllelsen framåt, säger Ingela Gullberg till Kvalitetsmagasinet.

Enormt statistiskt underlag

Den nya AcadeMediamodellen som tas i bruk under hösten vilar på vetenskaplig grund, beprövade erfarenheter och kvalificerade sambandsanalyser. Olika resultat och nyckeltal har ställs mot varandra för att få svar på vad som påverkar bland annat lärande, betygsresultat och attraktivitet.

– Med tanke på den stora mängd förskolor, grundskolor, gymnasier och vuxenutbildningar som ingår i koncernen är det ett enorm statistiskt underlag som ligger till grund för analyserna, säger Ingela Gullberg.

– Vår nya AcadeMediamodell hjälper oss att fokusera på rätt saker i utvecklingsarbetet och ser till att vi tar tillvara all den kompetens och erfarenhet som finns inom koncernen så att vi får ett bra driv och ständigt arbetar för att förbättra vår verksamhet.

Hela reportaget går att ladda ner via länken nedan.

”AcadeMedias nya kvalitetsmodell visar vad som skapar resultat”, Kvalitetsmagasinet, nr 4, 200826