Positivt besked från regeringen om skolstatistik

Igår föreslog regeringen en temporär lösning som gör statistik om skolor offentlig igen fram till 2023. Det är positivt, uppgifter om elevsammansättning och skolresultat ska vara något som alla kan ta del av anser AcadeMedia. Det borde finnas goda möjligheter att skapa även en permanent långsiktig lösning, skriver AcadeMedia i ett pressmeddelande.

– Vi har från start beklagat SCB:s nya policybeslut och Skolverkets beslut att sluta publicera skolstatistik. Den här situationen är inte bra för någon, allra minst för elever och vårdnadshavare. Tillgänglig och aktuell statistik är en förutsättning för att föräldrar och elever ska ha möjlighet att jämföra skolor och göra sina val. Skolan är en grundsten i samhällsbygget och ska präglas av öppenhet och transparens. säger Marcus Strömberg vd för AcadeMedia.

I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu har skickat ut på remiss föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik.

Marcus Strömberg VD AcadeMedia och Jonas Nordström chefsjurist AcadeMedia

– Regeringens förslag som kom igår är ett steg i rätt riktning, även om det bara är ett temporärt förslag, säger Jonas Nordström chefsjurist AcadeMedia. Det borde dock gå att hitta en permanent lösning som motsvarar den tillfälliga som nu föreslagits. Enligt vår bedömning finns det inga lagliga hinder för det.

– För såväl kommunala som fristående skolor är jämförbarhet och öppenhet viktigt för kvalitetsutvecklingen av skolan. Det behövs för att kunna utveckla svensk skola. Nu förväntar vi oss att regeringen skyndsamt löser frågan permanent, säger Marcus Strömberg.
AcadeMedia redovisar sedan många år statistik, både på huvudmannanivå och enhetsnivå. Denna statistik är också tillgänglig på våra webbplatser.

 

Här kan du läsa regeringens promemoria om tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolstatistik.