Kunskaper i svenska avgörande för jobb

I går presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag om språkplikt som krav för rätt till försörjningsstöd. Det är en del i regeringens arbete för att öka språkkunskaperna och förutsättningarna för integration och etablering på arbetsmarknaden.

– Vi välkomnar regeringens förslag om skärpt språkplikt för personer som får försörjningsstöd. Utan grundläggande kunskaper i svenska är det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och många riskerar att hamna i utanförskap. Vi har lång erfarenhet av sfi-undervisning, både i klassrum och på distans. Vi står redo att bistå Sveriges kommuner när lagändringen börjar gälla, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

Förslaget innebär att den enskilde vid behov ska delta i svenska för invandrare för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Syftet med språkplikt är att nyanlända i högre utsträckning ska delta i språkutbildningar och därmed ha större chans att komma ut på arbetsmarknaden. AcadeMedia är Sveriges största sfi-anordnare och levererar sfi-undervisning till ett 50-tal kommuner.

Förslaget som föreslås börja gälla den 1 april 2021 är en del av januariöverenskommenslen mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.

Läs regeringens pressmeddelande >>

 

Fakta: om SFI-undervisning inom AcadeMedia

Bolagen inom AcadeMedia som levererar sfi är Hermods, Eductus och NTI-skolan.