Swedish Education Group blir en del av AcadeMedia

AcadeMedia planerar att förvärva Swedish Education Group. Därmed kommer Donnergymnasiet, CyberGymnasiet, Snitz skolor, Enskede Byskola samt KYH bli en del av AcadeMedias skolkoncern. AcadeMedia kan i och med detta förstärka sin position som den ledande aktören inom svensk skola.

– Swedish Education Group har en fin verksamhet och vi är glada över förtroendet att få fortsätta utveckla de nio skolorna som vi planerar att förvärva. Vi är övertygade om att samgåendet kommer att vara positivt för både elever och medarbetare. Skolorna kommer ingå i ett större sammanhang där de kan dra nytta av den trygghet, kompetens och bredd som finns inom AcadeMedia, säger Marcus Strömberg, vd för AcadeMedia.

– En stor del av Swedish Education Group är deras yrkeshögskola som omfattar närmare 1400 studerande. Behovet av yrkesutbildad arbetskraft är större än någonsin just nu. Redan idag är AcadeMedia den ledande aktören inom yrkesutbildningar i Sverige. Det är en växande utbildningssektor som är viktig för hela samhället, säger Marcus Strömberg.

Genom det planerade förvärvet av Swedish Education Group vill AcadeMedia fortsätta bidra till att utveckla svensk skola och utbildning. AcadeMedias gedigna kvalitetsmodell kommer att ligga till grund för skolornas fortsatta utveckling och ge medarbetare en plattform för samverkan och fortsatt utveckling. Genom samgåendet får 320 medarbetare på Swedish Education Groups nio skolor med nära 4 000 elever många nya kollegor inom AcadeMedias skolkoncern.

– AcadeMedia är en stor utbildningsaktör som satsar mycket på att utveckla kvaliteten på undervisningen. Vi ser nu fram emot att fortsätta att utveckla våra skolverksamheter tillsammans med en mycket erfaren och långsiktig skolaktör. När vi nu planerar för ett samgående kan våra skolor ingå i ett större sammanhang där både elever och medarbetare får möjlighet att dra nytta av de resurser som finns inom AcadeMedia, säger Marlene Terkowsky, vd Swedish Education Group.

Swedish Education Group driver idag nio skolenheter med totalt 320 medarbetare. De har framgångsrikt lyckats etablera sina olika verksamheter som eftertraktade utbildningsalternativ för barn, elever och vuxna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ägarbytet är en satsning som innebär att skolorna får en långsiktig och stabil ägare med en ambitiös utvecklingsplan för samtliga verksamheter.
Förvärvet kompletterar AcadeMedias befintliga verksamheter och stärker framförallt AcadeMedias position inom gymnasieskola och yrkeshögskola.

Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverkets godkänner samgåendet.

Fakta: om Swedish Education Group

Swedish Education Group driver idag tre gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö, en grundskola i Stockholm och två resursskolor i Stockholm. Därutöver driver Swedish Education Group flertalet olika yrkeshögskoleutbildningar.

Verksamheten bedrivs under varumärkena CyberGymnasiet, Donnergymnasiet, Snitz, Enskede Byskola samt KYH.

Enheterna har sammantaget närmare 2 150 elever inom gymnasieskolorna, 150 elever inom grundskolan, 300 elever på resursskolorna och 1400 vuxenstuderande inom yrkeshögskolan.

Läs mer om Swedish Education Group på deras webbplats

Läs AcadeMedias pressmeddelande