Äldreomsorgslyftet – en viktig satsning på vidareutbildning

Äldreomsorgslyftet har möjliggjort för många kommunala och privata aktörer inom vård och omsorg att erbjuda utbildning för ny och befintlig vårdpersonal på betald arbetstid. Staten har finansierat denna satsning som bedöms att kunna ge 10 000 heltidstjänster för undersköterskor och vårdbiträden. En satsning som Hermods välkomnar då den ligger helt rätt i tiden.

Läs Hermods pressmeddelande om Äldreomsorgslyftet här.