Sveriges alla vuxenstuderande får tillgång till digital studie- och yrkesvägledning

Snackamedsyv.se är en tjänst som erbjuder oberoende studie- och yrkesvägledning. Tjänsten som tidigare bara vände sig till elever och vårdnadshavare inom grundskola och gymnasiet lanseras nu även för vuxenstuderande. Det är AcadeMedia som står bakom initiativet, vilket är ett komplement till den studie- och yrkesvägledning som erbjuds av kommuner och utbildningsanordnare.

– Arbetsmarknaden ändras snabbt och vi ser att behovet av studie- och yrkesvägledning bland vuxna ökar. Därför är vi är glada att äntligen kunna erbjuda lättillgänglig vägledning för alla, oavsett var i landet du bor, säger Evelin Löfvendahl, verksamhetschef för AcadeMedia Vägledning.

Forskning visar att motivationen att fullfölja sin utbildning ökar när framtidsvalet är väl underbyggt. Plushögskolan AB är ett av utbildningsföretagen inom AcadeMedia som välkomnar den nya tjänsten.

– Att byta bana och yrkeskarriär är stora och viktiga frågor där många behöver ett bollplank. Att vuxenstuderande nu erbjuds digital vägledning känns som ett helt naturligt steg. Genom välinformerade karriärval ökar chanserna att våra studerande väljer rätt utbildning och därför också slutför utbildningen. Det är bra för både individ och samhälle, säger Per Häggman, utbildningsdirektör för Plushögskolan AB.

Via snackamedsyv.se bokas mötet med en studie- och yrkesvägledare digitalt och samtalen genomförs via telefon, videosamtal eller chatt. Tjänsten är kostnadsfri och bemannad även på kvällar och helger. För många människor är den digitala mötesplatsen och kontakten mer naturlig än den fysiska.

– Den digitala vägledningen är ett sätt att öka tillgängligheten. Alla får den studie- och yrkesvägledning som de behöver, på ett sätt som passar dem. Genom det digitala erbjudandet når vi även personer som annars drar sig för att boka ett fysiskt möte, säger Evelin Löfvendahl.

Möten med studie- och yrkesvägledare bokas via hemsidan, snackamedsyv.se.

Kontakt

Evelin Löfvendahl, verksamhetschef AcadeMedia Vägledning
T: 0733-56 95 66
E: evelin.lofvendahl@academedia.se

 

 

Fakta

  • Om snackamedsyv.se Digital vägledningstjänst somstartade hösten 2019 och bemannas av utbildade studie- och yrkesvägledare. Sajten är öppen för alla som går på grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt vårdnadshavare. Vi arbetar med olika verktyg och metoder, där vägledningssamtalet är centralt. Individen ges tillfälle för reflektion och ökad medvetenhet om sig själv, sina förutsättningar i relation till de alternativ som finns. Alla samtal utgår alltid från den vägledningssökandes behov. Alla samtal är gratis. Snackamedsyv.se är en del av AcadeMedia.
  • Om Plushögskolan Erbjuder yrkeshögskoleutbildningar genom yrkeshögskolorna Teknikhögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Affärshögskolan.

#AcadeMeida Vägledning #Plushögskolan #snackamedsyv.se #studie- och yrkesvägledare #Studie- och yrkesvägledning #SYV