Spelifierad lärplattform gav positiva resultat – fler elever klarar skolan

Färre avhopp och fler som blir klara med sin utbildning på kortare tid – det är några av resultaten efter satsningen på spelifierat innehåll i NTI-skolans digitala komvuxutbildningar. De goda resultaten har gjort att NTI-skolan nu beslutat att gå vidare till fas två i samarbetet med spelifieringsföretaget Insert Coin. Under kommande år ska spelifierade moment implementeras i fler kurser på NTI-skolans lärplattform Omniway.

Under föregående verksamhetsår deltog NTI-skolan tillsammans med flera aktörer i det Vinnova-finansierade pilotprojektet GARFIEID, lett av spelifieringsföretaget Insert Coin tillsammans med bland annat Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Skövde.

– Pilotprojektet som startade hösten 2019 har gett fantastiska resultat i form av färre studieavbrott och fler elever som fullföljde sin utbildning. Resultaten av projektet i sin helhet har visat en ökad genomströmning på mellan 8-15 procent beroende på kurs och utbildning, säger Peter Wilcke, verksamhetschef på NTI-skolan.

Fler kan nå sina studiemål

NTI-skolan med lärplattformen Omniway har nu tagit beslut om att fortsätta samarbetet med Insert Coin och planerar för nästa utvecklingsfas inom spelifiering av lärplattformen.

– Vi har som ambition att vara en ledande aktör inom distansundervisning och digitalt lärande. Vi jobbar ständigt med att utveckla undervisningen och i dagens digitala landskap är spelifiering en given del i arbetet. Vår förhoppning är att fortsatt spelifiering som inslag i undervisningen kan inspirera och bidra till att fler elever når sina studiemål, säger Peter Wilcke.

Inspiration från spelbranschen

Spelifiering (gamification på engelska) innebär att man lägger in spelmoment inom verksamheter där man traditionellt inte använt sig av spel. Det är ett sätt att göra uppgifter roligare och att öka exempelvis interaktion och engagemang. Fenomenet är hämtat från datorspelsbranschen.

Frida Monsén, Chief Experience Officer och Learning Specialist på Insert Coin förklarar:

– Bra spelifiering handlar om att förstå vad som motiverar människor i olika sammanhang, och skapa en design som utgår ifrån och ger feedback på det som är meningsfullt för användaren. Med spelifiering vill vi förstärka positiva beteenden i relation till studierna, för att ge fler elever rätt förutsättningar att lyckas med sitt digitala lärande.

Spelifieringsprojektet har bedrivits som ett pilotprojekt, men kommer under nästa år att implementeras på lärplattformen.

Fakta: Om NTI-skolan

NTI-skolan är specialister på distansundervisning. Med över 90 000 kursdeltagare årligen och 280 kurser är NTI-skolan en av Sveriges största aktörer inom vuxenutbildning på distans. Läs mer på NTI-skolans hemsida.

Mer om spelifiering på NTI-skolans lärplattform.

Fakta: Om forskningsstudien GARFIEID

GARFIEIDs syfte var att öka genomströmning inom utbildning och fortbildning via ett spelifierat API. Artikeln om NTI-studien är under granskning och beräknas var klar för publicering i slutet av april 2021. Läs mer på Vinnovas hemsida.

 

Läs AcadeMedias pressmeddelande här.