Forskar om skolförbättring och lärares lärande

Hallå där Peter Johannesson, lärare i svenska på LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg. Vid sidan om undervisningen doktorerar du i pedagogiskt arbete på Göteborgs Universitet och skriver en avhandling om lärares lärande. Första delen av avhandlingen blev nyligen klar.

Kan du berätta vad din avhandling handlar om?

– Den handlar om skolförbättring med ett särskilt fokus på lärares lärande. För att utveckla god undervisning är det många skolor som kämpar för att få till ett kollegialt lärande med olika satsningar på kompetensutveckling. Frågan är hur det ska fungera i praktiken. Tyvärr finns det många hinder. Jag vill bidra med kunskap och förståelse om att utveckla gemensamt lärande på skolor. Hur det går till när lärare lär och vad det är man utvecklar tillsammans.

Nyligen blev en första artikel i avhandlingen publicerad. Kan du berätta vad den handlar om kortfattat och på vilket sätt den kan vara intressant för andra som arbetar inom skolan?

– Den första artikeln fokuserar på hur det kan se ut när lärare jobbar med att förbättra sin undervisning. Jag har gjort intervjuer på min egen skola LBS Göteborg. Här använder vi oss av aktionsforskning för att på ett vetenskapligt sätt förbättra undervisningen. I korthet visar resultaten att lärare lär genom att utveckla sitt gemensamma språk och addera nya sätt att samarbeta.

– För andra som arbetar inom skolan kan detta vara intressant för att det beskriver hur lärares lärande kan gå till. Artikeln visar bland annat att man kan behöva utveckla nya sätt att samarbeta genom olika samtalsmodeller. Fokus är inte den enskilde läraren utan hur kollektivet ska bli bättre. Den teoretiska förklaringsmodellen jag använder i artikeln kan med fördel användas av andra skolor för att undersöka och beskriva deras utveckling.

På vilket sätt hoppas du att det du kommer fram till kan bidra till bättre undervisning i skolorna?

– Eleverna kommer ju alltid i första hand, och det är också de som lärare är mest engagerade i. Nyfikenheten, att undersöka vad som egentligen händer i klassrummet och hur vi lärare kan påverka gör undervisningen mycket roligare, när vi i större utsträckning lyssnar på eleverna och gör dem delaktiga.

– Förhoppningsvis kan det som kommer fram i avhandlingen bidra till att rektorer och lärare får mer kunskap om hur de kan utveckla undervisningen.

Finns det något speciellt du tycker man kan utveckla redan idag i skolorna inom det här området?

– Ibland används begreppen kollegialt lärande lite slarvigt, som att man ”har” kollegialt lärande på skolan för att man har möten i kollegiet, eller läser en gemensam bok. Ibland läggs det också lite för mycket fokus på tidsaspekten, att man inte har tid för att utveckla undervisning. Det jag tror är viktigt är att man inser att det är mer komplext än så, man måste ta sina utvecklingsprocesser på allvar och synliggöra dem tillsammans. Man kan jämföra det med lärande i klassrummen: det räcker ju inte att vi ger eleverna tid och samlar dem i klassrummet för att de ska lära sig. De behöver ju förstå sammanhanget och få redskap för att engagera sig i lärandet och veta vad de ska lära sig.

Till sist, när tror du att din avhandling blir klar?

– Deadline är våren 2023, eftersom jag gör detta på halvtid. Det är långa processer, men genom att publicera artiklar fram till dess hoppas jag kunna bidra med kunskap längs vägen dit.

Läs Peter Johannessons artikel om skolförbättring här.