Att leda i pandemin – en utbildning för skolledare

Coronapandemin ställer helt nya krav på ledare i alla slags branscher, inte minst i skolan. Nu har Pysslingen Skolor och AcadeMedia tagit fram en utbildning om att leda i lågintensiva kriser tillsammans med Aida Alvinius, krisexpert vid Försvarshögskolan. Utbildningens innehåll är tillgängligt för alla.

– Coronapandemin räknas som en lågintensiv kris, vilket är ett relativt nytt begrepp i forskningen. Lågintensiva kriser är mer oförutsägbara än traditionella kriser. Det är svårt att veta hur länge de ska pågå och resursbehovet är oklart, säger Aida Alvinius, docent och krisexpert vid Försvarshögskolan.

Under pandemin har skolledare varit tvungna att ta ansvar för elevers och medarbetares välmående och lärande på nya sätt. För Pysslingen Skolors ledningsgrupp har det varit extra viktigt att erbjuda olika typer av relevant stöd och åtgärder för sina ledare under rådande pandemi. I den arbetsmiljöenkät som genomfördes med rektorerna under hösten lyftes en önskan om en utbildning på temat att leda i kris.

– Traditionellt förknippar vi krishanteringsaktörer med polis, brandkår och sjukvårdspersonal. I och med pandemin har ledare och pedagoger i skolan fått gå in i den här nya rollen. I vår forskning ser inte rektorerna sig själva som krishanteringsaktörer. Men vi ser att de arbetar med att skapa trygghet och reducera känslan av sårbarhet i sin vardag. Det är viktiga beteenden att ha med sig när man leder i en lågintensiv kris, säger Aida Alvinius.   

I utbildningen finns konkreta råd om att leda i lågintensiva kriser. Utbildningen är relevant för alla som arbetar med ledarskap, oavsett bransch.

– Den rådande situationen innebär många nya utmaningar för skolledare och pedagoger. Vi är väldigt glada att kunna sprida Aidas forskningsbaserade råd. Genom att göra utbildningen öppen för alla, ser vi fram emot att så många som möjligt ska få del aktuell forskning och verktyg för att leda i pandemin, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

– Jag hoppas att utbildningen, med dess verktyg och möjlighet till reflektion, ska bidra till att våra skickliga skolledare går stärkta ur denna utmanande tid, säger Åsa Blom, utbildningsdirektör för Pysslingen Skolor.

HÄR på Youtube finns introduktionsfilmen för utbildningen.

Fakta: Utbildningen “Leda i lågintensiva kriser”

Utbildningen syftar till att bidra med vetenskapliga perspektiv, inspiration och verktyg som kan stödja ledare i arbetet att leda i lågintensiva kriser. HÄR på AcadeMedias Youtube-kanal finns spellistan med tillhörande utbildningsmaterial. Utbildningen är även tillgänglig på AcadeMedias utbildningswebb för medarbetare.

Om Aida Alvinius, Försvarshögskolan

Aida Alvinius är expert på krisledarskap, docent och universitetslektor vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan (FHS).

Om Pysslingen Skolor

Pysslingen Skolor består av för- och grundskolor inom Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy och Pysslingen skolor. Alla är del av AcadeMedia. Tillsammans finns verksamheter från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet.