Gemensamma framgångsfaktorer för högre måluppfyllelse

AcadeMedia-modellens fyra gemensamma framgångsfaktorer handlar om att ständigt ha uppdraget i fokus, att proaktivt följa upp verksamheten, att organisera för kollegial samverkan och att aktivt arbeta med resursfördelning.

Här berättar AcadeMedias kvalitetschef Ingela Gullberg mer om hur de gemensamma framgångsfaktorerna hjälper koncernen att nå högre måluppfyllelse:

Vårt kvalitetsarbete – AcadeMedias framgångsfaktorer