Nya förskolor öppnar i Tyskland trots corona

Förskolornas verksamhet i Tyskland har precis som andra samhällsviktiga funktioner påverkats av coronapandemin. Trots detta har AcadeMedia nyligen kunnat öppna två nya förskolor, i Bremen och Remscheid i Nordrhein-Westfalen. Totalt är fem ytterligare nystarter planerade under våren 2021.

– Att detta kan ske just nu visar att det finns ett stort behov av förskoleplatser även om många av de tyska förskolorna delvis är stängda under pandemin, säger Lars Falke, chef för AcadeMedias förskolor i Tyskland.

I de två nystartade förskolorna kommer det att finnas plats för 60 respektive 110 barn. Redan nu är många av platserna bokade och flera barn har hunnit börja

Behov av nya förskolor trots läget

Just nu utnyttjas ungefär hälften av platserna på förskolorna. I Tyskland är förskolor öppna enligt en regel som heter ”emergency care”, vilket innebär att de vårdnadshavare som är beordrade av sina arbetsgivare att arbeta på sin arbetsplats har rätt att ha sina barn på förskola. Det kan bland annat handla om yrkesgrupper som sjukvårdspersonal och poliser, men även andra som inte arbetar med samhällskritiska uppgifter.

– Till skillnad från Sverige har den tyska linjen under coronapandemin varit att stänga ner samhället på ett helt annat sätt än här, behovet av nya förskolor minskar dock inte för det. Vi vet inte när förskolorna kommer att kunna återgå till normal verksamhet, men det finns en förväntan om att förskolorna successivt kan öppna för fler föräldragrupper och återgå till normal verksamhet allt eftersom vaccinationerna når större grupper och får effekt, säger Lars Falke.

Att inskola och arbeta på förskola under lock down

Att ha inskolning av barn på förskolorna samtidigt som det råder en lock down är en speciell process.

– För att undvika trängsel kan förskolorna bara inskola ett barn åt gången, med en förälder som följer med. Det här innebär att inskolningarna kan ta väldigt lång tid om det är många barn som ska börja på förskolan, säger Lars Falke.

Ingen i personalen har behövt permitterats under den andra vågen i coronapandemin, eftersom förskolorna behöver vara öppna. Däremot kan inte personal ersätta kollegor i andra arbetsgrupper eller förskolor, då det kan innebära risk för smittspridning. Inom administrationen arbetar så många som möjligt hemifrån precis som i Sverige.

Fakta: AcadeMedias förskolor i Tyskland

• AcadeMedia förskolor i Tyskland finns under varumärkena Joki, StepKe, Espira Kinderbetreuung och Kita Luna. Varje varumärke har ett eget pedagogiskt koncept.
• Förskolorna finns i Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin/Brandenburg, Baden-Württemberg och nu även i Bremen.
• AcadeMedia startade sin verksamhet i Tyskland januari 2016.
• Med de nystartade förskolorna har AcadeMedia sammanlagt 55 förskolor i Tyskland.
• Förskoleverksamheten i Tyskland finansieras av skolpeng i varje stad och delstat, precis som i Sverige. Intäkterna från skolpengen i Tyskland hanteras separat i AcadeMedia GmbH.
• AcadeMedias satsning på den tyska skolmarknaden som startade 2016, finansierades med