Kvalitetsteamet leder och stöttar med mod och passion

Pysslingen Förskolors kvalitetsteam är vinnare av AcadeMedias ledarutmärkelse i kategorin årets team. De stöttar alla verksamheter inom förskolan med pedagogiska verktyg och kompetensutveckling för en likvärdig undervisning. För att lyckas med uppdraget krävs en sammansvetsad grupp där alla vet exakt vad de ska göra, menar Sara Lindberg, kvalitetschef på Pysslingen Förskolor.

Det är inte för inte som Sara Lindberg och hennes team får utmärkelsen. I juryns motivering i kategorin årets team står bland annat:

… Var och en besitter de unika faktakunskaper och förmågor som bidrar till ett framgångsrikt kvalitetsarbete och ett starkt samarbete. Medlemmarna ser till att med mod, lyhördhet, nyfikenhet och passion ta kvalitetsarbetet till nya nivåer. Genom teamet har förskolan fått verktyg och kompetensutveckling för en likvärdig undervisning, trygga och stimulerande lärmiljöer och en utbildning där alla barn är lika mycket värda”.

Tydliga ansvarsområden

Deras arbete med kvalitet märks i hela Pysslingen Förskolors organisation, från förskolor i norr till söder arbetar man med den systematik och uppföljning som kvalitetsteamet tagit fram. Nyckeln till framgångarna är enligt Sara Lindberg hennes team, som har flera kompetenser och där medlemmarna har tydliga ansvarsområden och en god samarbetskultur.

– Som ledare för teamet behöver jag en vision för vart vi ska. Medlemmarna i sin tur behöver avgränsade områden som de ansvarar för men också en förståelse för varandras ansvar och kunskap för att kunna dra nytta av varandra.

Lika viktigt för framgången är löpande avstämningar i grupp och enskilt för att säkerställa att rätt saker görs. Vid de gemensamma mötena diskuterar de hur det går i pågående projekt och vad som kan behövas skruvas på. Här kan medlemmarna också lyfta frågor som de behöver hjälp med att lösa av de andra i teamet. Vid sidan av detta har Sara Lindberg löpande enskilda samtal med alla medlemmar för att fokusera på just deras uppdrag samt identifiera eventuella utmaningar och vid behov ge stöd.

– Min del i teamet är att sätta riktning och hålla kursen. Att ge rätt förutsättningar för de unika kompetenser medlemmarna har och att belysa utvecklingsområden. Jag tror att de flesta kan lyckas bra i sitt uppdrag om de får vara den de är och duktiga på det de brinner för. Olikhet berikar.

“Ringer du mig?”

Nästa steg för kvalitetsteamet är att jobba ännu närmare och stötta verksamheterna, berättar Sara Lindberg. Detta var ett av flera ämnena som hon tillsammans med Pysslingen Förskolors ledningsgrupp diskuterade när telefonen ringde. Det var Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia.

– Hej Marcus! Ringer du mig? sa jag till honom. Sen blev jag så klart superglad. Vi har jobbat så hårt med vårt kvalitetsarbete inom Pysslingen Förskolor och sett att vårt arbete gör konkret skillnad för barnen så att få den här utmärkelsen känns verkligen bra.

Tre snabba: Sara Lindberg

Motto i ditt ledarskap: Vara nöjd men inte nöja sig!
Bästa arbetsverktyg: Mig själv, teamet och andra människor.
Mest minnesvärda arbetssituation: Pyss och Ling är verkligen något jag är stolt över, men också förra årets arbete med barnens trygghetsvandringar (Läs mer om det här!)

Juryns motivering

Pysslingen Förskolors kvalitetsteam stöttar alla verksamheter inom hela organisationen på ett föredömligt sätt. Var och en besitter de unika faktakunskaper och förmågor som bidrar till ett framgångsrikt kvalitetsarbete och ett starkt samarbete. Medlemmarna ser till att med mod, lyhördhet, nyfikenhet och passion ta kvalitetsarbetet till nya nivåer. Genom teamet har förskolan fått verktyg och kompetensutveckling för en likvärdig undervisning, trygga och stimulerande lärmiljöer och en utbildning där alla barn är lika mycket värda. Verktyg som Trygghetsvandring och Grundstrukturer skapar gemensam plattform för alla. Under en turné för att implementera det nya uppföljningsverktyget Funktionell kvalitet har de mött samtliga 2000 medarbetare i Pysslingen Förskolor. Med en fin balans av kravställan och stöttning, i en kombination av kunskap och fantasifull idérikedom ser de till att ledare och pedagoger möts i sina behov så att varje barn ges möjlighet att få det de har rätt till.