Rektorn som är först med det senaste

Rektorn på NTI Gymnasiet i Sundsvall skjuter inte upp saker. När han jobbar, så jobbar han. För honom handlar innovation inte om att skapa idéer utan om att genomföra. Möt Jon Ellrose, vinnare av AcadeMedias ledarpris i kategorin innovativ utveckling.

– När allas kompetenser får ta plats skapas en positiv känsla och framåtanda. För att det också ska bli något görbart krävs vår samlade samhällsförståelse och en blandad personalgrupp med olika erfarenheter. Genom hårt arbete fullföljer jag vad vi säger att vi ska göra och ger mig aldrig, säger Jon Ellrose.

Ett samhälle påverkat av AI

Kylskåp som känner av vad du saknar, bilar som flyger och tåg som går snabbare än ett flygplan. Den nära framtiden är full av produkter och tjänster som kräver artificiell intelligens (AI) men kanske ännu viktigare, välutbildad arbetskraft. Det är något som Jon Ellrose, hans medarbetare och elever på NTI Gymnasiet i Sundsvall förstått för länge sedan. I juryns motivering står bland annat:

“… Jon Ellrose är alltid först med det senaste, en viktig faktor för NTIG:s utveckling, samtidigt som han inte tappar bort huvuduppdraget, att varje elev ska nå sin fulla potential. Jon är en engagerad och nyfiken ledare som tänker utanför boxen och skapar förutsättningar för sina medarbetare att generera idéer”.

– Vi lever i ett samhälle som i så hög grad är påverkat av AI och andra samhällsprocesser som kräver stor teknisk förståelse. För att möta samhällets behov och för att rusta våra elever med kunskap diskuterar vi löpande hur vi speglar samhällsutvecklingen i våra kurser och hur vi kommunicerar att vi faktiskt vet vad vi pratar om när det kommer till behoven i samhället.

Finns en stark forskningsförankring

Konkret innebär det bland annat att skolan har en fysisk innovationshub där elever, lärare och branschfolk kan mötas, utvecklas och skapa tillsammans. På NTI Gymnasiet Sundsvall finns också en stark forskningsförankring kring spelbaserat lärande och verkliga projekt med branschnära partners.

– Vi är noga med att vårt systematiska kvalitetsarbete går hand i hand med ett kollegialt lärande. Hos oss kommer det till uttryck genom att medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling om den behövs och att det finns en organisation kring hur vi delar erfarenheter och kunskaper med varandra.

Lika viktigt som kollegialt lärande är för medarbetarna, är inspirerade undervisning för eleverna. Det gäller att ställa de rätta frågorna med de rätta infallsvinklarna.

– I vårt systematiska kvalitetsarbete jobbar vi mycket med extra anpassningar och med att förstå vad våra elever behöver. När lärarna ställer rätt frågor till eleverna kan magi uppstå.

Samarbeten med lokala näringslivet

Jon Ellrose arbete med att bistå i att driva AcadeMedias innovativa utveckling har inte gått obemärkt förbi. I Sundsvall kommun är hans och NTI Gymnasiets namn välkända. NTI Gymnasiet samarbetar bland annat med Bryners Bistro, Film i Västernorrland och lokala spelutvecklare genom nätverket “Bron Innovationssatsning GameOn” för att hjälpa eleverna att få in en fot på arbetsmarknaden, och för att öka kännedomen om NTI Gymnasiet Sundsvall. Inte heller på AcadeMedias huvudkontor i Stockholm har namnet Ellrose gått obemärkt förbi. När Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia ringde hade snön fallit tungt över Sundsvall hela natten.

– Jag hade precis avslutat ett samtal med smittskydd Sundsvall när Marcus ringde. Hur känns det, frågade han. Som om allt är möjligt svarade jag. Det här har vi arbetat länge för och det här priset är till NTI Sundsvall. Vi har gjort det här tillsammans. Den kvällen när jag skottade snö tänkte jag, det här är bara början.

Tre snabba: Jon Ellrose

Motto i ditt ledarskap: Respekt, omtanke och att se kompetenser.
Bästa arbetsverktyg: Microsoft todo. Det ger mig koll på allt.
Mest minnesvärda arbetssituation: När jag fick prata med de amerikanska astronauterna som befann sig i omloppsbanan på den internationella rymdstationen ISS.

Juryns motivering

“Jon Ellrose är alltid först med det senaste, en viktig faktor för NTIG:s utveckling, samtidigt som han inte tappar bort huvuduppdraget, att varje elev ska nå sin fulla potential. Jon är en engagerad och nyfiken ledare som tänker utanför boxen och skapar förutsättningar för sina medarbetare att generera idéer. Tack vare Jons handlingskraft har skolan sedan en tid tillbaka en fysisk innovationshub där elever, lärare och branschfolk kan mötas, utvecklas och skapa tillsammans. Med en välgrundad bas i forskningen kring gamification och spelbaserat lärande för han in nya verktyg i utbildningen som gynnar lärandet. Jon har det mänskliga ledarskapet i centrum, fokus på medarbetarna, på att minska stress och skapa engagemang, vilket syns i skolans goda NMI-resultat där just förmågan att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas sticker ut särskilt mycket. Jon är en mycket uppskattad rektor och kollega och vi kommer att se mer av honom och skolan framöver!”