Hermods vinner upphandling och fortsätter leverera vuxenutbildning i Uppsala

Hermods fortsätter att leverera vuxenutbildning till uppsalaborna i ytterligare fyra år. Det står klart när Uppsala kommun avslutat upphandlingen av kommunal vuxenutbildning. Genom en mer flexibel utbildning med individens behov i fokus ska elevernas väg till jobb eller högre studier förkortas.

Tilldelningsbeslutet innebär att Hermods, som redan idag är utbildningsanordnare i Uppsala kommun får förnyat förtroende med utökad uppdragsbeskrivning och kommer att bedriva kommunal vuxenutbildning i fyra år till.

– Det är ett stort och viktigt uppdrag och vi ser fram emot att utveckla vuxenutbildningen tillsammans med Uppsala kommun. Genom att kombinera klassrumsundervisning med digital undervisning så kommer vi att kunna erbjuda en ännu mer individanpassad utbildning som gör att eleverna snabbare når sina mål, säger Johan Sjögren, Verksamhetschef för Hermods Komvux.

Flexibla studieformer

Ramavtalet omfattar flexibla studieformer för svenska för invandrare (sfi) studieväg 3, grundläggande och gymnasiala ämnen, yrkesutbildning handel och administration samt hotell och turism.

– Hermods har en lång erfarenhet av flex- och distansundervisning som de har använt som grund för att ytterligare utveckla sina metoder och sin lärplattform på ett innovativt sätt för att möta kommunens krav på kvalitet och flexibilitet. Elevernas tillgång till studier, oavsett tid och rum, är kärnan för kommunens arbete med att underlätta individens möjlighet till jobb eller högre studier, säger Mohamad Hassan (L) ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun.

Avtalstiden är på fyra år och börjar gälla från och med den 1 augusti 2021.

För mer information

Johan Sjögren, Verksamhetschef Hermods Komvux
Tel: 010-1421098
Mail: johan.sjogren@hermods.se